Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
202120202019201820172017201620152014201320122011
2010
20092008200720062005
Assemblea del 2010
Data
5 de Març de 2010
Lloc
Local del Centre
Hora
22 hores
Assistents
22 socis- socies

El Tresorer obre la sessió agraint l’assistència i comenta la circumstància que afecte al Centre amb l’òbit del seu president, animant a la continuïtat. Comenta el procés de eleccions que correspon fer. Cedeix la paraula al Secretari per tal de seguir l’ordre del dia.

1. Presentació de l’estat de comptes de l’any 2009

El Tresorer presenta el full resum amb un saldo final de 588,85 €. S’adjunta.
Explica les despeses corresponents a les adquisicions de material de cada Secció, destacant l’adquisició de nou material informàtic i del projector per a fer conferències i presentacions. Hi ha les despeses amb motiu de l’òbit del president.
Dels ingressos es destaquen l\'ajut de la Vegueria i l\'ajut de l\'Ajuntament pel manteniment del rocòdrom. També els ingressos obtinguts a la Fira de la Ratafia.
S’aprova per unanimitat.

Estat de comptes 2009
SALDO INICIAL 1/1/09 - 532,23 euros INGRESSOS : Quotes socis - 4.254,00 Cobrament llicències federatives - 16.128,40&n

SALDO INICIAL 1/1/09 - 532,23 euros

INGRESSOS :

 • Quotes socis - 4.254,00
 • Cobrament llicències federatives - 16.128,40 
 • Subvenció ajuntament Sta.Coloma - 2.000,00 
 • Ajuts institucions - 1.256,42 
 • Ingressos sortides - 6.769,00 
 • Ingressos fira ratafia - 1.975,00 
 • Cobrament rebuts impagats - 720,70 
 • Interessos compte caixa - 0,55

  TOTAL INGRESSOS - 33.104,07 euros

PAGAMENTS :

 • Pagament llicències federatives - 16.373,35
 • Quotes federacions - 615,05 
 • Assegurança Centre - 286,98 
 • Despeses sortides - 6.569,51 
 • Compra material muntanya - 866,95 
 • Compra material escalada - 826,15 
 • Compra llibres i revistes - 482,89 
 • Compra nou equipament informàtic - 2.515,84 
 • Despeses manteniment local i altres - 620,43 
 • Despeses fira ratafia - 1.208,44 
 • Despeses manteniment pàgina web - 277,48 
 • Despeses dia soci i conferències - 725,31 
 • Despeses correu - 239,46 
 • Rebuts impagats - 1.088,00 
 • Comissions bancàries - 351,61

  TOTAL PAGAMENTS- 33.047,45 euros

SALDO FINAL 31/12/09 - 588,85 euros


Santa Coloma de Farners, 31 de desembre de 2009

2. Presentació, per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes de despesa per l’any 2010

Es presenta el full resum amb una previsió de saldo final de 588,85 €. S’adjunta.
Es destaca la partida d’ajut a socis per fer cursets. També la despesa pel suport administratiu. Això comportarà obrir el Centre un altre dia complementari que ja es concretarà.
Comenta que el Centre s’ha donat de baixa de la Fed. d’Espeleologia per manca del mínim de federats.
Comenta que s’ha de fer la connexió a Internet, el que pot representar un complement de despesa.
S’aprova el pressupost per unanimitat.
3. Presentació del resum d’activitats desenvolupades l’any 2.009.
S’adjunta en dos pàgines resum i un quadre on es segueix l’evolució quantitativa.
El Secretari presenta un resum en presentació Power-point.
El Secretari destaca el valor, per a la història del Centre, de les dades tipus estadístic, que s’hi reflecteixen.
També es destaca el bon ús que es fa de la pagina web, amb la següent evolució de visites:
27.01.08: 36.416
31.12.08: 223.000
01.03.10: 329.696
El detall de les visites per seccions es pot consultar a la pròpia web. Demana que un cop feta una sortida, es faci la ressenya a la web.

Pressupost 2010
SALDO INICIAL 1/1/10 - 588,85 euros INGRESSOS : Quotes socis - 5.000,00 Cobrament llicències federatives - 18.000,00&n

SALDO INICIAL 1/1/10 - 588,85 euros

INGRESSOS :

 • Quotes socis - 5.000,00
 • Cobrament llicències federatives - 18.000,00 
 • Subvenció Ajuntament Santa Coloma - 2.000,00 
 • Premi Consell Català de l\'Esport - 2.708,00 
 • Ingressos varis - 7.292,00

  Total ingressos - 35.000,00 euros

PAGAMENTS :

 • Pagament llicències federatives - 18.000,00
 • Quota FEEC - 500,00 
 • Assegurança Centre - 300,00 
 • Compra material muntanyisme - 1.000,00 
 • Compra material escalada - 1.000,00 
 • Compra material espeleologia - 500,00 
 • Compra llibres i revistes - 1.000,00 
 • Despeses sortides - 6.000,00 
 • Ajudes cursets formació - 1.500,00 
 • Despeses dia soci i conferències - 800,00 
 • Despeses ajuda administrativa - 1.500,00 
 • Despeses reunions i manteniment local social - 600,00 
 • Despeses manteniment pàgina web - 600,00 
 • Compra material informàtic - 600,00 
 • Despeses vàries - 600,00 
 • Comissions bancàries - 500,00

  Total pagaments - 35.000,00 euros


SALDO FINAL 31/12/10 - 588,85 euros

 

Santa Coloma de Farners, 1 de gener de 2010

3. Presentació del resum d’activitats desenvolupades l’any 2009
Resum d’activitats de l’any 2009
A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de 67 sortides a la muntanya. Per tipus, les sortides de les que hi ha fitxa, han estat: escalada 21

A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de 67 sortides a la muntanya.

Per tipus, les sortides de les que hi ha fitxa, han estat:

 • escalada 21
 • senderisme 27
 • alta muntanya 10
 • esqui de muntanya 5 
 • barranquisme 1
 • espeleologia 2 
 • orientació 1

Les sortides fetes per membres del Centre, amb un total de 1.035 participants, i ressenyades a la pagina web, han estat a :

 • Guilleries 12, amb un total de 563 persones.
 • Garrotxa 1, 19 persones. 
 • Montserrat 4, 10 persones.
 • Alps 1, 3 persones.
 • Pirineus 21, 99 persones. . 
 • Prepirineus 8, 54 persones.
 • Empordà 3, 87 persones.
 • Itàlia 2, 26 persones.
 • Espanya 2, 17 persones.
 • Himàlaia 1, 7 persones.
 • Altres Catalunya 5, 119 persones.
 • Montseny 6, 28 persones.
 • Africa 1, 3 persones.

S’agraeix la informació que aporten els socis a les fitxes, amb molts de detalls, fotos i persones que participen a la activitat. Cal mantenir l’esperit.

Pel que fa al material del Centre utilitzat, s’han registrat 84 fitxes de sortides, on distingim l’ús del següent material:

 • material d’escalada, espeleologia: 62
 • material per neu - gel /acampada/muntanyisme/ornitologia: 156 
 • llibres i revistes, mapes - guies: 21

- El Full informatiu és al número 29.
- S’edita, en format digital i per iniciativa, entre d’altres, d’un grup de socis, un Butlletí Naturalista de la Selva, la Garrotxa, el Gironès i el Maresme, que té l’origen en el full d’ornitologia, i que es tramet a tothom qui ho demani. S’ha editat el número 86, del 7è. any. La adreça és alfonsdg@gmail.com.
- S’han fet 25 activitats programades, distingint:

 • Culturals: 6 conferències - projecció d’una pel·lícula i l’assemblea de la FEEC.
 • Sortides de senderisme, 1,Orientació: 1, Espeleologia: 2

- S’ha col·laborat en la Xa. sortida de l’agrupació Mans Unides, el dia 22 de març.
- Es va fer la XIVa. Ruta d’en Serrallonga, els dies 30 i 31 de maig. S’hi va fer una conferència a càrrec del Director de la pel·lícula Serrallonga, de TV3.
Agraïm la col·laboració dels “Trabucaires d’en Serrallonga” en els actes.
- S’ha organitzat la XIVa. Ruta de les Ermites, el dia 4 d’octubre, seguint part de l’itinerari que es preveu per a la línia d’Alta Tensió que ha d’arribar a Riudarenes, com a contribució a la conscienciació en contra d’aquest agressió material contra el nostre entorn natural;
- S’ha organitzat la caminada Girona – Montserrat, amb la intenció que sigui reconegut, el tram Girona – Vic, com a variant del Camí de Sant Jaume.
- S’ha organitzat la Ia. Ruta del General Moragues, el 20 de setembre, amb la intenció que sigui reconegut com a P.R.
- S’ha iniciat el recorregut del GR 92, que es vol fer en tota la seva extensió a Catalunya.
- S’ha col·laborat en la XXVIIIa. Festa de la Ratafia, amb la mostra i degustació d’aigua de les fonts del poble i venent el vas commemoratiu de la Festa.
- El dia 23 d’octubre es va celebrar el Dia del Centre amb la participació d’unes 80 persones; Es va fer un sopar al local del Cercle Jove, cedit per l’ajuntament.
- Amb referència a la pagina web cal destacar que des de l’inici s’ha obert 329.696 vegades i hi ha penjades 1.340 fotos visionades 18.565 vegades. Pel que fa a les activitats, s’han visionat 155.649 vegades. Els anuncis, 4.613 vegades. La Ruta d’en Serrallonga, 7.882 vegades.
- S’ha participat en les reunions de la Vegueria d’Entitats Excursionistes de la Zona II, i de la que el Secretari del Centre n’és Secretari.
- Varem organitzar l’Assemblea anual de la Federació, amb l’ajut de l’Ajuntament i de la Llar de Jubilats.
- Per part de la Secretaria General de l’Esport el Centre ha estat premiat, a instància de la Federació, com a Centre de Qualitat pel que fa a Gestió Esportiva.
- Quasi tots els divendres s’ha obert el Centre en l’horari establert.
- Finalment informem que dels socis de finals de l’any 2008 i federats, hem passat a socis, dels quals, federats. Hi ha hagut altes i baixes.


El Secretari
Març de 2010

4. Presentació per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes d’activitats per l’any 2010

Es comenten les sortides programades, tot i que donat el procés d’elecció de nova Junta vindrà condicionat pel resultat del mateix. Es comenten les ja programades com son, entre d’altres; Sortida Mans Unides, Montserrat, GR 92, Ruta d’en Serrallonga, Sortida als Alps, Ruta del General Moragues, Ruta de les Ermites, Sortides d’espeleologia i d’ornitologia; també les conferències ja programades, destacant: Volta als Annapurnes, presentació d’un llibre, GR 11; la participació a la Festa de la Ratafia, la Diada del Soci.
També comenta l’empenta que es vol donar a la Secció d’escalada, comentant les reunions que hi ha hagut per aquest fi. Comenta algun dels aspectes comentats en la reunió de programació de gener, destacant el tema sortides familiars, audiovisuals.
Igualment comenta el que en aquella reunió es va plantejar de complementar, amb caràcter de permanent, la Ruta d’en Serrallonga amb el nom de Memorial Francesc Pla. S’aprova. També que a les sortides caldria donar als assistents una cartolina record.
També es comenta que es podria fer una sortida de record de n’Herminio, que ens va deixar ja fa 4 anys.
Es comenta que caldria potenciar el Rocà, molt descuidat pel que fa a les sortides del Centre. Es comenta que hi ha itineraris marcats per BTT.

5. Modificació dels estatuts per adequar-los a la legislació vigent. Al local del Centre hi trobareu, per a consulta els Estatuts anteriors i la proposta

El Secretari comenta que toca modificar els Estatuts degut a la Llei de l’Esport. S’ha de canviar el nom, afegint Club, també el termini de mandat de la Junta, passant de 4 a 6 anys, així com que pot modificar-se el nombre de components de la mateixa, ampliant el de Sots presidents, per així guanyar en representació a les assemblees de la Federació.
També cal que la Junta doni aprovació, com a tràmit administratiu, al canvi de domicili social, al actual del C/ Malva 53. S’aprova, com no pot ser d’altre manera al ser un local que ens cedeix l’ajuntament i no tenir el Centre prou entitat econòmica per llogar o adquirir un local.

6. Convocatòria d’eleccions

Eleccions: El Secretari comenta el calendari d’aquest procés. S’adjunta. El procés començarà el proper dia 11 de març.

Eleccions als càrrecs de la Junta directiva del Centre Excursionista Farners 2010
Exposició- resum de tràmits a fer: A. Convocatòria: s’ha de fer dins del període dels 6 mesos abans que acabi el mandat. s&rs

Exposició- resum de tràmits a fer:

A. Convocatòria:

 • s’ha de fer dins del període dels 6 mesos abans que acabi el mandat.
 • s’ha de comunicar a tots els socis i al tauler d’anuncis del Centre.
 • s’ha de comunicar a la FEEC.
 • entre la convocatòria i la celebració han de passar un mínim de 30 dies i un màxim de 60 dies hàbils. 
 • ha de dir:
  -Nombre de llocs a proveir.
  -Condicions per a ser elector i candidat. Ull edat dels socis.
  -Dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la Junta Electoral. 3 + 3 suplents.

B. Constitució de la Junta Electoral.

 • tenen dos dies per constituir-se, prendre possessió i designar president.
  Funcions de la Junta Electoral:
 • conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, publicar i comunicar els resultats. Les reclamacions s’han de fer en un màxim de tres dies desprès que s’hagin produïts els fets. La resolució en un màxim de tres dies. El recursos davant de la FEEC.
 • admissió i refús de les candidatures.
 • proclamar les candidatures.

C. Candidatures:

 • han de incloure els noms i a més el del candidat a President.
 • Si només hi ha una candidatura, aquesta serà proclamada directament com a elegida.

D. Eleccions:

 • Les eleccions s’han de fer 20 dies desprès de la proclamació de candidatures.

E. Resultats:

 • s’han de comunicar, mitjançant certificació, en tres dies a la FEEC i al registre d’entitats esportivesConvocatòria d’eleccions als càrrecs de la Junta directiva del Centre Excursionista Farners 2010

Per mandat de l’Assemblea general ordinària celebrada el passat 5 de març, es convoquen eleccions, a partir del dia, als càrrecs de la Junta directiva del Centre. En aquesta data la Junta actual passa a ser Junta en funcions provisionals.

Mandat de la Junta: 6 anys, prorrogable un cop.

Nombre de llocs a proveir:
- President.
- Vicepresident- Secretari
- Vicepresident - Tresorer.
- Vicepresidents- Vocals
- Vocals.

Condicions per a ser elector i candidat:
Per a ser elector: ser soci del Centre i major d’edat.
Per ser candidat: ser soci del Centre, major d’edat i no està incurs en cap procés de amonestació i/o sanció per part del Centre.

Constitució de la Junta Electoral.
El sorteig, entre tots els socis del Centre majors d’edat, excepte els integrants de la Junta actual, al local del Centre, el proper dia 12 de març, a les 22,00 h.
La constitució, el dia 13 de març a les 22, 30 h al local del Centre.
Es comunicarà, per correu a tots els socis, la constitució de la Junta, comunicat que estarà col·locat, també, al tauler d’anuncis del Centre.

Presentació de candidatures:
Fins al 19 de març a les 23,00 h al local del Centre, seu de la Junta Electoral

Proclamació provisional de candidatures:
Dia 20 de març a les 23 h.
La proclamació es col·locarà al tauler d’anuncis del Centre

Presentació de reclamacions:
Fins al 24 de març a les 23 h.

Resolució de les reclamacions i proclamació definitiva de candidatures:
26 de març a les 22 h. Es notificarà, per correu, a tots els socis i al tauler del Centre.

Jornada electoral:
Dia 09 d’abril, de 22 h a les 24 h, al local del Centre.

Proclamació provisional de resultats:
Dia 16 d’abril a les 22 h. al tauler del Centre

Presentació de reclamacions:
Fins al 20 d’abril a les 23 h.

Resolució de reclamacions:
El dia 21 d’abril

Proclamació de la nova Junta:
23 d’abril a les 20 h.
Es notificarà, per correu a tots els socis i al tauler del Centre.


Cas de presentar-se una sola candidatura, es considerarà elegida i per tant es considerarà finiquitat el procés i la Junta Electoral la nomenarà.

7. Nou escut del Centre

Ja fa temps que es comenta aquest tema. Es decideix que la nova Junta concretarà el procés de canvi de l’escut amb un màxim de dues propostes.


Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021