Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
20212020201920182017201720162015201420132012
2011
201020092008200720062005
Assemblea del 2011
Data
11 de Març de 2011
Lloc
Local del Centre
Hora
21,30 hores
Assistents
25 socis i sòcies
1. Presentació de l’estat de comptes de l’any 2010.

El president presenta el full resum amb un saldo final de 1.187,67 €. S’adjunta.
Explica les despeses corresponents a les sortides, que han sigut majors que els ingressos, els nous equips informàtics, el concepte de l’assegurança de RC que per tal d’adequar-lo a la normativa vigent (600.000 €, mínim de cobertura), sofrirà, aquest any, un increment de la pòlissa, balanç positiu de la Fira de la Ratafia, ingrés 2010 de la Vegueria i ingrés 2009 de la Secretaria general de l’Esport com a premi a qualitat en gestió de Centre Esportiu, que al 2010 s’ha repetit i figura en els ingressos 2011. El Secretari demana poder rebaixar la despesa en trameses de correu en base a que tots els socis donin l’adreça electrònica, tot i que creu que sempre hi haurà documentació a trametre a tots els socis per correu, cas de l’assemblea, i altres, però que es vol reduir.
S’aprova per unanimitat.

Balanç 2010
SALDO INICIAL 1/1/10 588,85 euros INGRESSOS Quotes socis - 4.542,00 Cobrament llicències federatives - 17.156,90 

SALDO INICIAL 1/1/10 588,85 euros

INGRESSOS

 • Quotes socis - 4.542,00
 • Cobrament llicències federatives - 17.156,90 
 • Subvenció ajuntament Sta.Coloma - 2.000,00 
 • Ajuts institucions - 3.619,25 
 • Ingressos sortides - 3.889,05 
 • Ingressos fira ratafia - 3.097,96 
 • Cobrament rebuts impagats - 1.099,15 
 • Interessos compte caixa - 0,54

  TOTAL INGRESSOS - 35.404,85 euros

DESPESES

 • Pagament llicències federatives - 17.246,20
 • Quotes federacions - 569,50 
 • Assegurança Centre - 286,57 
 • Despeses sortides - 4.575,34 
 • Compra material muntanya - 1.556,85 
 • Compra llibres i revistes - 1.078,81 
 • Compra nou equipament informàtic - 1.517,08 
 • Despeses manteniment local i altres - 541,78 
 • Despeses fira ratafia - 1.631,78 
 • Despeses dia soci i conferències - 710,70 
 • Despeses correu - 1.028,96 
 • Rebuts impagats - 880,35 
 • Comissions bancàries - 347,11 
 • Despeses personal secretaría - 720,00 
 • Compra samarretes - 1.965,00 
 • Col.laboració amb la Marato de TV3 - 150,00

  TOTAL DESPESES - 34.806,03 euros

SALDO FINAL 31/12/10 - 1.187,67 euros

2. Presentació, per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes de despesa per l’any 2011

Es presenta el full resum amb una previsió de saldo final de 800,67 €. S’adjunta.
Es manté la partida d’ajut a socis per fer cursets. També la despesa pel suport administratiu, que ja és de tot l’any i que es valora molt positivament. Es vol equilibrar la despesa per sortides. S’aprova, desprès d’un debat, que la despesa de autobusos sigui diferenciada entre socis i no socis. Es comenta la conveniència que tots els llibres i revistes, així com tot el material figuri ressenyat a la web, així com que s’adquireixin més llibres de temàtica general de muntanya. Es demana que quan es renovi la cartografia, la vella es guardi com història del Centre. Es demana que el material vell es guardi igualment i si es deixa que es demani compensació amb informació de l’activitat feta.

Presupostat 2011
SALDO INICIAL 1/1/11 - 1.187,67 euros INGRESSOS : Quotes socis - 5.000,00 Cobrament llicències federatives - 18.000,00&

SALDO INICIAL 1/1/11 - 1.187,67 euros

INGRESSOS :

 • Quotes socis - 5.000,00
 • Cobrament llicències federatives - 18.000,00 
 • Subvenció Ajuntament Santa Coloma - 2.000,00 
 • Premi Consell Català de l\'Esport - 2.613,00 
 • Ingressos varis - 5.500,00

  TOTAL INGRESSOS - 33.113,00 euros

PAGAMENTS :

 • Pagament llicències federatives - 18.000,00
 • Quota FEEC - 600,00 
 • Assegurança Centre - 500,00 
 • Compra material muntanyisme - 1.000,00 
 • Compra material escalada - 1.000,00 
 • Compra material espeleologia - 500,00 
 • Compra llibres i revistes - 1.000,00 
 • Despeses sortides - 4.500,00 
 • Ajudes cursets formació - 600,00 
 • Despeses dia soci i conferències - 1.000,00 
 • Despeses ajuda administrativa - 1.500,00
 • Despeses reunions i manteniment local social - 600,00 
 • Manteniment pàgina web - 600,00 
 • Manteniment informàtic - 1.000,00 
 • Despeses vàries - 600,00 
 • Comissions bancàries - 500,00

  TOTAL PAGAMENTS - 33.500,00 euros

SALDO FINAL 31/12/11 - 800,67 euros

3. Presentació del resum d’activitats desenvolupades l’any 2010

S’adjunta en dos pàgines resum i un quadre on es segueix l’evolució quantitativa.
El Secretari presenta el resum a la pantalla. Destaca el valor, per a la història del Centre, de les dades tipus estadístic, que s’hi reflecteixen.
El president informa que a la pagina web hi ha els enllaços a Facebook i a Twitter.
Agraeix i anima a qui tothom que faci sortides informi a traves de la pagina de la mateixa, amb ressenya, dades de participants i fotos.

Resum d’activitats de l’any 2010
A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de 67 sortides a la muntanya. Per tipus, les sortides de les que hi ha fitxa, han estat: escalada 17 sende
A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de 67 sortides a la muntanya.
Per tipus, les sortides de les que hi ha fitxa, han estat:

 • escalada 17
 • senderisme 23
 • alta muntanya 14
 • esquí de muntanya 9 
 • ornitologia 1
 • espeleologia 2 
 • BT 1

Les sortides fetes per membres del Centre, amb un total de 721 participants, i ressenyades a la pagina web, han estat a :

 • Guilleries 12
 • Montserrat 4
 • Alps 1
 • Pirineus 21 
 • Pre- pirineus 8
 • Empordà 3
 • Resta Europa 2
 • Espanya 2
 • Altres Catalunya 5
 • Montseny 6

S’agraeix la informació que aporten els socis a les fitxes, amb molts de detalls, fotos i persones que participen a la activitat. Cal mantenir l’esperit.

-Pel que fa al material del Centre utilitzat, s’han registrat 107 fitxes de sortides, on distingim l’ús del següent material:

 • material d’escalada, espeleologia, neu i gel: 209
 • material per acampada/muntanyisme/ornitologia: 80 
 • llibres i revistes, mapes - guies: 28

- El Full informatiu és al número 32
- El 20 d’abril va quedar constituïda la nova Junta del Centre, amb un mandat de 6 anys.
- S’ha fet el canvi de logo del Centre.
- S’ha aprovat la nova normativa de préstec de material. La trobareu a la web, apartat material.
- S’han fet activitats programades, distingint:
- Culturals: 6 conferències – 1 presentació d’un llibre. S’ha utilitzat 6 vegades la sala de la Biblioteca Joan Vinyoli, fet que agraïm a l’ajuntament i 1 vegada el local social.
- Sortides de senderisme, 11
- Espeleologia: 1
- S’ha col•laborat en la XIa. sortida de l’agrupació Mans Unides, el dia 21 de març.
- Es va fer la XVa. Ruta d’en Serrallonga, Memorial Francesc Pla, els dies 30 i 31 de maig. S’hi va fer la conferència \"SERRALLONGA I LA VALL DE QUERÓS\" a càrrec de Joan Llinàs i Pol, vicepresident del Centre d’Estudis Selvatans. Agraïm la col•laboració dels “Trabucaires d’en Serrallonga” en els actes.
- S’ha organitzat la XVa. Ruta de les Ermites, el dia 3 d’octubre.
- Es va fer la darrera etapa de la caminada Girona – Montserrat, amb arribada a Montserrat.
- S’ha organitzat la IIa. Ruta del General Moragues, el 12 de setembre.
- S’han fet vàries etapes del GR 92, que es vol fer en tota la seva extensió a Catalunya.
- S’ha fet el transport de la Flama, des del Cim del Canigó.
- S’han fet tres sortides conjuntes amb el CExcta. de Catalunya, a les Guilleries – Collsacabra.
- S’ha col•laborat en la XXIXa. Festa de la Ratafia, amb la mostra i degustació d’aigua de les fonts del poble i venent el vas commemoratiu de la Festa.
- El Centre ha donat suport a la exposició de fotografies d’un soci.
- S’ha deixat d’editar el Butlletí Naturalista de la Selva, la Garrotxa, el Gironès i el Maresme. El soci Alfons Delgado, que n’era l’ànima, manté un bloc sobre temes de natura de la nostre comarca. Pels interessats, és hptt://natura-selva.blogspot.com.
- El dia 15 d’octubre es va celebrar el Dia del Centre amb la participació d’unes 80 persones; Es va fer un sopar al local del Cercle Jove, cedit per l’ajuntament.
- Amb referència a la pagina web cal destacar que des de l’inici s’ha obert 397.767 vegades i hi ha penjades 1.617 fotos visitades 22.413 vegades. Pel que fa a les sortides, s’han visitat 196.224 vegades.
- S’ha participat en les reunions de la Vegueria d’Entitats Excursionistes de la Zona II, i de la que el Secretari del Centre n’és Secretari.
- Per part de la Secretaria General de l’Esport el Centre ha estat premiat, un altre any i a instància de la Federació, com a Centre de Qualitat pel que fa a Gestió Esportiva.
- Quasi tots els divendres s’ha obert el Centre en l’horari establert. A més s’ha obert el Centre tots els dijous de 18 a 20 h.
- Finalment informem que dels 322 socis de finals de l’any 2009 i 223 federats, hem passat a 356 socis, dels quals, 249 federats. Hi ha hagut 59 altes i 25 baixes.

4. Presentació per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes d’activitats per l’any 2011

Es comenten les sortides programades, i es concreta que es faran sortides a la Garrotxa, al Pirineus i al Montseny. També es farà la Ruta de les X Ermites des del Centre, sota la coordinació del soci Josep Danès amb durada de dos dies, el 10 i 11 de setembre.
Es comenta com a molt necessari que el Centre faci una proposta de camins a les rodalies de la vila, tema que es comenta que està bastant deixat i tot responent a una demanda de l’alcalde.
Es mantindrà i potenciarà l’activitat cultural en conferències, amb l’ajut de l’ajuntament.
Es treballarà en concretar una proposta per resoldre la necessitat de rocòdrom.
Es mirarà de mantenir la pagina a la revista Ressò.
Es demana que el Centre assumeixi una sortida lligada a activitat de la Marató de TV3, com l’any passat, recollint diners.
El president comenta que l’ajuntament vol tenir registre actualitzat de totes les entitats del poble i que ha assistit a reunions amb aquest fi.

5. Torn obert de paraules

El soci Lacroizzette comenta que amb un grup de socis volen fer, el 2 d’abril, tota la Ruta de les Ermites amb un dia i ofereix la participació.
S’estableix un animat col•loqui sobre diferents aspectes de l’activitat del Centre.
L’assemblea es va concloure a les 00.30 h.


Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021