Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
20212020201920182017201720162015201420132012201120102009
2008
200720062005
Assemblea del 2008
Data
7 de Març de 2008
Lloc
Local del centre
Hora
22h
Assistents
20 socis

El president obre la sessió agraint l’assistència i presenta algun dels aspectes a tractar. Cedeix la paraula al Secretari i al Tresorer per tal que segueixin l’ordre del dia.

1. Presentació de l’estat de comptes de l’any 2007

El Tresorer presenta el full resum amb un saldo final de 838,71 €. S’adjunta.
Explica les despeses corresponents a les adquisicions de material de cada Secció. Destaca una desbrossadora i material que s’ha utilitzat per la sortida als Andes. També destaca el projector per a conferències. Fa notar l’elevada despesa en correu i planteja un major ús del correu electrònic. Es comenta també l’aspecte mediambiental. Es concreta que es farà una crida als socis per tal que acceptin rebre la informació per aquest mitjà. Com a meta es planteja que s’hauria de eliminar la tramesa en paper en no més de 2 anys.
S’aprova per unanimitat.

Balanc any 2007
SALDO INICIAL 1/1/07 - 1.044,16 euros INGRESSOS : Quotes socis - 3.574,80 Cobrament llicències FEEC - 14.434,50 

SALDO INICIAL 1/1/07 - 1.044,16 euros

INGRESSOS :

 • Quotes socis - 3.574,80
 • Cobrament llicències FEEC - 14.434,50 
 • Subvenció ajuntament Sta.Coloma - 2.000,00 
 • Ajuts FEEC - 409,40 
 • Ingressos sortides - 2.618,10 
 • Ingressos fira ratafia - 525,24 
 • Cobrament rebuts impagats - 821,60 
 • Venda bastons FEEC - 323,00 
 • Interessos compte caixa - 0,38

  Total ingressos - 24.707,02 euros

PAGAMENTS :

 • Pagament llicències FEEC - 14.370,90
 • Quota FEEC - 396,80 
 • Alta federació espeleo - 297,75 
 • Assegurança Centre - 286,98 
 • Despeses sortides - 2.456,92 
 • Compra material excursionisme - 1.146,99 
 • Compra material escalada - 149,50 
 • Compra llibres i revistes - 593,05 
 • Compra bastons FEEC - 238,00 
 • Compra projector conferències - 811,01 
 • Despeses manteniment pàgina web - 266,80 
 • Despeses dia soci i reunions - 804,43 
 • Compra 200 samarretes - 928,80 
 • Correu i fulls informatius - 1.157,75 
 • Rebuts impagats - 856,38 
 • Comissions bancàries - 150,41

  Total pagaments - 24.912,47 euros

SALDO FINAL 31/12/07 - 838,71 euros


Santa Coloma de Farners, 31 de desembre de 2007

2. Presentació, per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes de despesa per l’any 2008

Es presenta el full resum amb una previsió de saldo final de 838,71 €. S’adjunta.
Els membres de la secció d’escalada plantegen la renovació de preses del rocòdrom. També la renovació de material com a piolets, fulls de piolets tècnics, arnesos, grampons, Se’ls demana que aportin llista i pressupost i es comenta que, en general, per la compra de material, el Centre pot demanar ajuts a traves de l’ajuntament, qui els tramita a la Diputació i/o al Consell de l’Esport. També es planteja renovar tendes i adquirir escales. Es comenta que els arnesos tenen molt d’ús i que els desmillora i genera inseguretat.
S’aprova el pressupost per unanimitat.

Pressupost 2008
SALDO INICIAL 1/1/08 - 838,71 euros INGRESSOS : Quotes socis - 4.000,00 Cobrament llicències FEEC - 16.000,00 

SALDO INICIAL 1/1/08 - 838,71 euros

INGRESSOS :

 • Quotes socis - 4.000,00
 • Cobrament llicències FEEC - 16.000,00 
 • Subvenció ajuntament Santa Coloma - 2.000,00 
 • Ingressos varis - 3.000,00

  Total ingressos - 25.000,00 euros

PAGAMENTS :

 • Pagament llicències FEEC - 16.000,00
 • Quota FEEC - 500,00 
 • Quota FCE - 100,00 
 • Assegurança Centre - 400,00 
 • Compra material muntanyisme - 1.000,00 
 • Compra material escalada - 800,00 
 • Compra material espeleologia - 600,00 
 • Compra llibres i revistes - 800,00 
 • Compra material conferències - 800,00 
 • Despeses sortides i conferències - 500,00 
 • Despeses manteniment GR 178 - 300,00 
 • Despeses reunions local social - 500,00 
 • Despeses manteniment pàgina web - 500,00 
 • Correu i fulls informatius - 1.000,00 
 • Despeses vàries - 1.000,00 
 • Comissions bancàries - 200,00

  Total pagaments - 25.000,00 euros


SALDO FINAL
31/12/08 - 838,71 eurosSanta Coloma de Farners, 1 de gener de 2008

3. Presentació del resum d’activitats desenvolupades l’any 2007

S’adjunta en dos pàgines resum i un quadre on es segueix l’evolució quantitativa.
El secretari destaca el valor, per a la història del Centre, de les dades tipus estadístic, que s’hi reflecteixen.
També es destaca el bon ús que es fa de la pagina web, amb la següent evolució de visites:
11.01.07: 3.137
27.01.08: 36.416
Es comenta que tot i la bona història de ús que té la pagina hi ha alguns aspectes que s’han de millorar. S’hi treballarà. Es comenta limitar el nombre de fotos que es puguin “penjar” per sortida a 5, incloent sempre una de grup.
També es demana que s’organitzi un fòrum obert als socis.
S’ha completat l’adscripció a la federació d’espeleologia.
Es comenta la possible adscripció a la federació de Orientació i es conclou que no es necessària. El tresorer comenta que amb la llicència D es pot participar a les curses d’orientació.

Resum d’activitats de l’any 2007
A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de 59 sortides a la muntanya amb detalls de l’itinerari fet, amb fotos, amb temps emprats, amb les impressions viscudes i en alg

A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de 59 sortides a la muntanya amb detalls de l’itinerari fet, amb fotos, amb temps emprats, amb les impressions viscudes i en alguns casos amb plànols dels recorreguts elaborats sobre el terreny.
Per tipus, les sortides de les que hi ha fitxa, han estat:
- escalada 21
- muntanyisme 22
- alta muntanya 9
- espeleologia 2
- ornitològiques 1
- BTT 1
- barranquisme 2
En les sortides han participat un total d’unes 500 persones, destacant la Ruta d’en Serrallonga (100), la del Dia del Centre (40), la de Mans Unides (55) i la de la Ruta de les Ermites (80).
Les sortides de muntanyisme-escalada-espeleologia-ornitologia, fetes per membres del Centre i explicades a la pagina web, han estat a :
Montseny 3
Guilleries 9
Garrotxa 5
Montserrat 4
Alps 7
Pirineus 15
Prepirineus 3
Pics d’Europa 1
Cap de Creus 3
França 1
Amèrica del Sud 1
Himàlaia 2
Pel que fa al material del Centre utilitzat, s’han registrat 87 fitxes de sortides, on distingim:
- material d’escalada, espeleologia: 51
- material per neu - gel /acampada/muntanyisme/ornitologia: 18
- llibres i revistes, mapes - guies: 18
havent quedat anotat l’ús de 226 estris, llibres i mapes.
- El Full informatiu està al número 22.
- S’edita, en format digital i per iniciativa, entre d’altres, d’un grup de socis, un Butlletí Naturalista de la Selva, la Garrotxa, el Gironès i el Maresme, que té l’origen en el full d’ornitologia, i que es tramet per correu electrònic als socis que ho demanen. S’ha editat el número 77, del 5è. any . La adreça electrònica és alfonsdg@gmail.com.
- S’han fet 27 activitats programades, distingint:
- Culturals: 8 conferències i 2 presentacions de llibres.
- Sortida d’ornitologia, 1
- Sortides de senderisme, 16
- Els dies 26 i 27 de maig es va fer la XIIa. Ruta d’en Serrallonga La ruta va fer el següent itinerari: Sta. Coloma, Coll de Roscall, Gironella, Osor, Coll de Nafré, Sant Martí Sacalm, Les Planes d’Hostoles. Es va fer, desprès del sopar de bandoler una conferència.
Agraïm la col·laboració dels “Trabucaires d’en Serrallonga” en els actes.
- El Centre va organitzar una sortida Palau Robert, matinal a Farners. L’assistència va ser d’unes 20 persones.
- S’ha fet, durant la Festa Major, una conferència i presentació del llibre “El llibre de la Crosa”, a la biblioteca Joan Vinyoli, a càrrec de Lluís Ball-llosera i Pol.
- S’ha organitzat la XIIa. Ruta de les Ermites, amb l’itinerari Sta. Coloma, el Padró, Sta. Margarida de Vallors, St. Miquel de Cladells; una sortida amb l’agrupació Mans Unides i s’ha col·laborat amb el Centre Excursionista de Catalunya en una sortida a les Guilleries.
- S’ha col·laborat en la XXVIa. Festa de la Ratafia, amb la mostra i degustació d’aigua de les fonts del poble i venent el vas commemoratiu de la Festa. També vàrem vendre samarretes del Centre i llibres relacionats amb la nostre activitat. Igualment es va proposar la degustació de ratafia “ a la catalana”, amb porró i amb aigua de Caldes.
- El dia 26 d’octubre es va celebrar el Dia del Centre amb la participació d’unes 40 persones; Es va fer un sopar al local social i es va projectar una pel·lícula de la darrera Ruta d’en Serrallonga.
- S’ha participat en les reunions de la Vegueria i s’ha participat en l’elaboració d’una memòria, presentada a la Delegació d’Esports de la GC a Girona, i a petició d’aquesta, per tal de implantar una xarxa de rocòdroms a la Vegueria. A la nostre ciutat, capital de comarca, li correspondria un rocòdrom d’alçada. Si per part de la GC s’aprova la convocatòria d’ajuts per aquesta acció, li correspondria a l’ajuntament demanar-la. L’ajut podria arribar al 50% del cost. S’està en converses amb l’ajuntament per tal que assumeixi aquesta instal·lació.
- S’ha completat l’adscripció a la Federació d’Espeleologia.
- Quasi tots els divendres s’ha obert el Centre en l’horari establert.
- Finalment informem que dels 256 socis de finals de l’any 2006 i 168 federats, hem passat a 280 socis, dels quals, 188 federats. Hi ha hagut 29 altes i 5 baixes. El tresorer destaca l’elevat percentatge de federats.


El Secretari
Març de 2008

4. Presentació per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes d’activitats per l’any 2008

5Nou GR Girona – Vic, variant del Camí de Sant Jaume des del Coll de Panissars.
És una proposta d’un grup de socis. S’ha de completar la senyalització, fer el perfil i presentar-ho a la Federació per tal que s’aprovi i s’assigni numero. Es te el recolzament de l’ajuntament.
b. Traçat del Camí ral Girona - Sta. Coloma al pas per Sta. Coloma Residencial.
Es va detectar que a aquesta urbanització hi ha una part del camí ral que pot desaparèixer al construir-hi a sobre del traçat. S’ha parlat amb l’ajuntament instant que s’actuï dins de la legalitat. EL Centre farà un seguiment.
c. Problemàtica del traçat de la línia de molt alta tensió - MAT pel Rocà.
Aquest traçat preocupa molt al Centre. Es participarà en totes les activitats de la plataforma AntiMAT. També s’ha col·laborat amb una ajuda econòmica.
d. Secció d’escalada. Proposta de dinamització. Rocòdrom.
S’ha col·laborat amb la Vegueria en l’elaboració d’una memòria, presentada a la Delegació d’Esports de la GC a Girona, i a petició d’aquesta, per tal de implantar una xarxa de rocòdroms a la Vegueria. A la nostre ciutat, capital de comarca, li correspondria un rocòdrom d’alçada. Si per part de la GC s’aprova la convocatòria d’ajuts per aquesta acció, li correspondria a l’ajuntament demanar-la. L’ajut podria arribar al 50% del cost. S’ha parlat amb l’ajuntament i s’està en espera de la convocatòria, que pot sortir al setembre. S’haurà de veure on s’instal·la. És un punt que el Centre ha de donar-hi importància per que es consolidaria la practica de l’escalada. S’agraeix el bolcat de fotos a la web que fan els membres que practiquen l’escalada. Una còpia de la memòria esmentada és al Centre.
Es demana als membres de la secció d’escalada que preparin articles per publicar a Ressò per donar més a conèixer aquesta pràctica, com a mitjà d’influenciar a l’ajuntament per assumir la instal·lació i la despesa associada.
Es comenta la possibilitat d’organitzar, a l’estiu, campaments d’escalada, anant a una zona que tingui possibilitats de pràctica, on els participants podrien fer, lliurament, les escalades que creguin, compartint experiències. S’anima al membres de la secció a que ho organitzin.
Es planteja la participació en cursos de promoció de la FEEC i/o la organització de cursos. També es planteja que el Centre pagui la formació de membres en especialitats amb la finalitat que desprès pilotin activitats. L’idea és ben acollida. Ara faltarien propostes concretes.
El soci Canosa accepta el nomenament de vocal de la secció.
e. Nova secció. Holística.
El president proposa la creació d’aquesta secció, argumentant que la holística \"és l’estudi del tot, relacionat amb les seves parts, però sense separar-ho del tot\". Comenta que pot ser interessant pel Centre incorporar aquesta visió a les seves activitats.
Diversos socis demanen aclariments a la necessitat de la secció, que el president i algun soci responen.
S’aprova la Secció per assentiment.

5. Torn obert de paraules

El vocal de cultura comenta que està treballant que el radiofònic Jordi Tardà doni la conferència a la Ruta d’en Serrallonga, centrant-la en el llibre “la porta de l’infern”. També comenta que pot tenir la possibilitat de portar a Sta. Coloma la projecció de la pel·lícula “Bucarest, la memòria perduda” i que la podria presentar l’autor, seguint un fòrum. Es troba molt interessant l’iniciativa. Igualment comenta que per part de l’ajuntament s’està treballant en editar un llibre sobre el colomenc Alfonso Vidal i Planas i la seva obra.
Els membres de la secció d’escalada comenten que s’ha acabat l’equipament del sot de Penjacans.
S’estableix un animat col·loqui sobre diferents aspectes de l’activitat del Centre.


Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021