Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
20212020201920182017201720162015201420132012201120102009200820072006
2005
Assemblea del 2005
Data
25 de Febrer de 2005
Lloc
Local del centre
Hora
22:30h.
Assistents
25 socis

El president obra la sessió agraint l’assistència i dedica unes paraules glossant la figura de l’Hermini Bernardez, soci que ens ha deixat el passat any, per traspàs, i que era l’ànima de totes les sortides del Centre.

1. L’estat de comptes de l’any 2004

Es presenta el full resum amb un saldo final de 1.998,40 €. S’adjunta.
El Tresorer, a petició de varis socis, explica les despeses corresponents a les adquisicions de material de cada Secció, destacant la d’un equip GPS, de 2 ARWAS, un martell elèctric per a escalada, material d’espeleologia, un scanner, entre d’altres i en llibres i revistes, la renovació de mapes de la editorial Alpina, despeses associades als cursets de monitors - iniciadors que varen cursar 4 socis i a alguna activitat del Centre.
Pel que fa al GPS, el centre ja en te dos, i s’anima als socis a participar en el seu ús per a digitalitzar els itineraris que facin i posar-los a disposició dels socis.
S’aprova per unanimitat.

2. Pressupost per a l’any 2005, amb propostes de despesa per a les diferents seccions

Es presenta el full resum amb una previsió de saldo final de 1.448,40 €. S’adjunta.
Es comenta la necessitat de mes piolets, de trineus i de raquetes, i la conveniència de disposar d’un mapa digitalitzat, a escala 1/5.000 del terme municipal.
Es comenta que el material a comprar sigui de ús col·lectiu, per tant d’una qualitat idònia per a aquest fi.
També es comenta que hi ha socis que guarden massa dies el material que s’emporten. S’insisteix en l’ús de les fitxes per al seguiment de la utilització del material del Centre.
Es comenta de millorar la edició de la revista del Centre.
També es comenta que aquest any el Centre compleix els 30 anys i que la Ruta d’en Serrallonga i la Ruta de les Ermites estan a la seva X edició. Per aquest motiu s’autoritza que es justifiqui una despesa extraordinària.
Es comenta la possibilitat de donar a tots els socis un carnet, amb validesa anual, que podria associar-se a descomptes en determinats locals comercials de la ciutat, a part de poder-se identificar com a membre del Centre sempre que sigui convenient. El cost de tots els carnets seria d’un global de 40 €, en cartró i de 70 €, plastificat. S’acabarà d’estudiar.
S’aprova per unanimitat

3. Resum de les activitats del Centre, de l’any 2004

S’adjunta en dos fulls resum.
Es destaquen les sortides d’iniciació a l’espeleologia que es varen fer al mesos de ...., els cursets de monitors iniciadors que varen fer 4 socis en descens de barrancs, escalada i excursionisme, programats per l’ECAM.
El President destaca també les activitats d’espeleologia fetes per membres del Centre a Mèxic i les d’alpinisme d’alçada fetes a l’Himàlaia i als Alps.
El Secretari destaca el valor, per a la història del Centre, de les dades tipus estadístic, que s’hi reflecteixen. S’adjunta un quadre on es segueix l’evolució quantitativa.
El tresorer comenta l’evolució del nombre de socis que ha estat la següent:
any 2002: 168; any 2003: 198, Federats: 127 (64 % dels socis, essent la mitjana del Centres de la FEEC, del 35%); any 2004: 212, Federats: 148 (70% dels socis). Hi ha hagut 15 baixes i 29 altes.

4. Presentació per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes d’activitats per l’any 2005

S’adjunta el full resum en format organigrama, on figuren els camps de treball amb els noms dels coordinadors. El President explica, punt a punt, aquest full i comenta que els camps de treball estan oberts a tots els socis interessats, així com a tota iniciativa nova que ampliï el sentit i fi del Centre.
Es comenten els problemes que hi ha en la utilització del rocòdrom degut a l’horari assignat. Es concreta de fer un escrit de replantejament de l’horari al Regidor d’Esports.
Insisteix en el tema arxiu fotogràfic del Centre, com a fons històric i anima a que es presentin fotocòpies a color de les millors fotos que es tinguin, amb la anotació de lloc, data i nom de les persones que hi puguin figurar. La despesa associada corre a càrrec del Centre.
Es comenta la conveniència de programar cursets, tant d’iniciació com de 2d. nivell, amb l’ajut de la Federació.
Es comenta la conveniència que es tramiti l’adscripció del Centre a la Federació d’espeleologia que possibilitaria fer curset, a part d’altres avantatges federatives. S’aprova.
Es comenta que el Centre pagui la llicència mínima als socis infantils(13) i juvenils(6), com a mitjà de fomentar l’activitat amb condicions de cobertura de riscs. S’aprova.
En Josep Ma. Frigola comenta que s’està redactant el quart número del Butlletí - Revista del Centre. Demana la col·laboració en la tramesa d’articles.
Les col·laboracions s’han d’enviar a la següent adreça: fcanosa@pie.xtec.es d’en Josep Ma. Frigola. Igualment, per possibles problemes de saturació en aquest correu s’ofereix el del secretari bbcreu@menta.net.
Es demana que els socis s’animin a utilitzar aquest mitjà d’expressió, així com a participar en el full que ens reserva, cada mes, la revista RESSÓ (coordinador, el president).
El President comenta que es trametrà als socis el primer llistat d’activitats ja programades, que restarà oberta permanentment a les noves propostes i idees, que s’han de trametre al correu del Secretari.
També es comenta que seria convenient que el màxim nombre de socis donin el seu correu electrònic al secretari del Centre per poder establir una via de comunicació ràpida, que a la llarga a de servir per eliminar molta de la correspondència, amb l’estalvi econòmic i de feina que representaria.

5. Proposta de canvis en el funcionament del Centre

El President planteja la conveniència que el Centre tingui una persona amb dedicació de dues-tres hores setmanals, un dia entre setmana, de 18 a 21 h. per ajudar en la gestió del material i en les tasques administratives. Es considera que seria de gran ajut, tant per als socis que podrien acudir al Centre un altre dia, a part del divendres, com per a millor gestionar la ja considerable quantitat de material de que es disposa. També es podria millorar aspectes de la pagina weeb.
El cost que es planteja seria assumible pel Centre amb un increment màxim de quota de 6 €., quedant en un màxim 24 € per l’any 2006, el que no es considera excessiu, donat el gran ventall de material que el Centre ofereix als socis. S’aprova per unanimitat.

6. Convocatoria d’eleccions a la Junta Directiva

El President comenta que segons assenyalen els Estatuts aquest any toca convocar eleccions a la Junta Directiva. Encomana al Secretari que tingui cura de tot el procés.

6. Torn obert de paraules

S’estableix un animat col·loqui sobre diferents aspectes de l’activitat del Centre: rocòdrom, cursets, estades programades de joves alpinistes organitzades cada any per la FEEC, ....
L’assemblea es va concloure a les 00.30 h.


Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021