Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
2021202020192018201720172016201520142013
2012
2011201020092008200720062005
Assemblea del 2012
Data
10 de Febrer de 2012
Lloc
Local del Centre
Hora
21,30 hores
Assistents
20 socis

El president obre la sessió agraint la presència dels socis i sòcies.

Cedeix la paraula al secretari per tal de seguir l’ordre del dia.

 

1. Presentació de l’estat de comptes de l’any 2011

El tresorer presenta el full resum amb un saldo final de 2.351,06 €. S’adjunta.

Es comenten aspectes de la despesa com és la de manteniment del local, que ara s’hi fa una neteja periòdica, el suport administratiu que es te de dues hores setmana, degut a l’elevat nombre de socis i fet que possibilita obrir el dimecres tarda el local. Tot fruit d’acords previs de l’assemblea. Es planteja si es podria fer el mateix amb voluntaris, fet que es descarta, de moment. També es comenten les despeses bancaries i les despeses d’autocars, sense que s’aporti res de nou i que possibiliti canvis. Es mantindrà el fet que els no socis paguin més pel servei d’autocar. La subvenció de l’ajuntament ha estat la meitat de la normal i hi ha el compromís de l’ajuntament de restituir la quantitat que manca. S’aprova.

Balanç 2011
  SALDO INICIAL 1/1/11 - 1.187,67euros INGRESSOS Quotes socis - 4.806,15  Cobrament llicències federativ

 

SALDO INICIAL 1/1/11 - 1.187,67euros

INGRESSOS

 • Quotes socis - 4.806,15 
 • Cobrament llicències federatives -19.652,70 
 • Subvenció ajuntament Sta.Coloma - 850,00 
 • Ajuts institucions - 3.511,55 
 • Ingressos sortides - 4.983,90 
 • Ingressos fira ratafia - 2.357,00 
 • Cobrament rebuts impagats -1.020,55 
 • Interessos compte caixa - 0,55 
 • Venda samarretes - 730,00

  TOTAL INGRESSOS - 37.912,40euros       

DESPESES

 • Pagament llicències federatives -19.781,35 
 • Quotes federacions - 619,50 
 • Assegurança Centre - 582,33 
 • Despeses sortides - 5.171,23 
 • Compra material muntanya -554,43 
 • Compra llibres i revistes -800,57 
 • Manteniment equipament informàtic -737,26 
 • Despeses manteniment local i altres -1.459,46 
 • Despeses fira ratafia - 1.841,88 
 • Despeses dia soci, conferències i Vegueria1.516,75 
 • Despeses correu - 219,56 
 • Rebuts impagats - 1.133,00 
 • Comissions bancàries - 284,69 
 • Despeses personal secretaría - 990,00 
 • Compra samarretes - 655,00
 • Col.laboració cursets - 402,00

  TOTAL DESPESES - 36.749,01euros

SALDO FINAL31/12/11 - 2.351,06euros

 

2. Presentació, per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes de despesa per a l’any 2012

El tresorer presenta el full resum amb una previsió de saldo final de 1.151,06 €. S’adjunta.

Es manté la partida d’ajut a socis per fer cursets. Es comenta si es pot fer més despesa amb llibres i fer-ne més difusió a la web. En Josep Tarrés comenta que en Ramon Sargatal ha fet donació d’una col·lecció de llibres, que s’agraeix. Els membres de la secció d’escalada plantegen l’adquisició de un parell de conjunts Crash - pads  per a protegir les escalades lliures. S’aprova.

Pressupost 2012
 

 

    SALDO INICIAL 1/1/12 -   2.351,06 euros
             
             
             
INGRESSOS : Quotes socis -   5.000,00  
    Cobrament llicències federatives - 20.000,00  
    Subvenció Ajuntament Santa Coloma -  1.700,00  
    Ingressos varis -   7.000,00  
             
    Total ingressos -   33.700,00 euros
             
             
PAGAMENTS : Pagament llicències federatives - 20.000,00  
    Quota FEEC -   600,00  
    Assegurança Centre -   600,00  
    Compra material muntanyisme - 1.000,00  
    Compra material escalada - 600,00  
    Compra material espeleologia - 500,00  
    Compra llibres i revistes -   1.000,00  
    Despeses sortides -    5.000,00  
    Ajudes cursets formació -   600,00  
    Despeses dia soci i conferències - 1.000,00  
    Despeses ajuda administrativa - 1.000,00  
    Despeses reunions i manteniment local social - 1.000,00  
    Manteniment pàgina web -   200,00  
    Manteniment informàtic -   800,00  
    Despeses vàries -    500,00  
    Comissions bancàries -   500,00  
             
    Total pagaments -   34.900,00 euros
             
             
             
    SALDO FINAL 31/12/12 -   1.151,06 euros
3. Presentació del resum d’activitats desenvolupades l’any 2011

S’adjunta en dos pàgines resum i un quadre on es segueix l’evolució quantitativa.

El secretari presenta el resum. Destaca el valor, per a la història del Centre, de les dades tipus estadístic, que s’hi reflecteixen.

Agraeix i anima a qui tothom que faci sortides informi a traves de la pagina de la mateixa, amb ressenya, dades de participants i fotos.

Resum d’activitats de l’any 2011
A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de  68 sortides a la muntanya.Per tipus, les sortides de les que hi ha fitxa, han estat: escalada 34

A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de  68 sortides a la muntanya.
Per tipus, les sortides de les que hi ha fitxa, han estat:

 • escalada 34
 • senderisme 14          
 • alta muntanya 15
 • esquí de muntanya 4 
 • espeleologia  1                                                                                               

Les sortides fetes per membres del Centre, ressenyades a la pagina web, han estat a :

 • Guilleries 8
 • Montserrat 9
 • Montseny 2    
 • Pirineus 25
 • Pre - pirineus 9
 • Litoral i pre - litoral 4
 • Lanzarote 1
 • Alps 1
 • Himàlaia, 2      

S’agraeix la informació que aporten els socis a les fitxes, amb molts de detalls, fotos i persones que participen a la activitat.  Cal mantenir l’esperit.                   

Pel que fa al material del Centre utilitzat, s’han registrat  136 fitxes de sortides, on distingim l’ús del següent material:

 • material d’escalada, espeleologia, neu i gel: 65 fitxes, 276 elements deixats, .                             
 • material per acampada/muntanyisme/ornitologia: 41 fitxes, 83 elements deixats.    
 • llibres i revistes, mapes - guies: 30 fitxes. 68 elements deixats                                                        

-  No ha sortit cap nou numero del Full informatiu.

-  S’han fet activitats programades, diferenciant:

 • Culturals:  10 conferències – 2 presentacions d’un llibre. S’ha utilitzat 12 vegades la sala de la Biblioteca Joan Vinyoli, fet que agraïm a l’ajuntament..
 • Sortides de senderisme: 11
 • Sortides d’espeleologia: 1


- S’ha col·laborat en la XIIa. sortida de l’agrupació Mans Unides, el dia 10 d’abril, amb la participació de 150 persones.

- Es va fer la XVIa. Ruta d’en Serrallonga, Memorial Francesc Pla, els dies 28 i 29 de maig, amb 75 participants. S’hi va fer la conferència  “El bandoler Ferriol” a càrrec  de Xavier Roviró. Es va muntar una pantalla per poder fruir de la final de la “Champions” que va guanyar el Barça. Agraïm la col·laboració dels “Trabucaires d’en Serrallonga”.

- S’ha organitzat la XVIa. Ruta de les Ermites, el dia 9 d’octubre, amb 55 participants..

- S’ha organitzat la IIIa. Ruta del General Moragues, el 18 de setembre, amb 9 participants. Aquesta Ruta deixarà de fer-se, de moment.

- S’han fet 2 etapes del GR 92, les 9ª i 10ª, arribant a Tamariu, amb assistència de 20 i 24 persones.

- S’han programat dues sortides al Pirineus, al 5 de juny i el 3 de juliol, amb assistència de 23 i 26 persones, respectivament.

- S’ha fet el transport de la Flama, des del Cim del Canigó, per encendre la foguera de Sant Joan de la ciutat.

- S’han fet dues sortides conjuntes amb el CExcta. de Catalunya, a les Guilleries – Collsacabra

- S’ha col·laborat en la XXXa. Festa de la Ratafia, amb degustació d’aigua de les fonts del poble i venent el vas commemoratiu de la Festa.

- El dia 21 d’octubre es va celebrar el Dia del Centre amb la participació d’unes 80 persones; Es va fer un sopar al local del Cercle Jove, cedit per l’ajuntament.

- Amb referència a la pagina web, el comptatge de les visites s’ha refet d’origen a 27 d’octubre 2011, per retocs fets a la web. Aquest any no s’anotarà i es replantejarà per l’any vinent.

- S’ha participat en les reunions de la Vegueria d’Entitats Excursionistes de la Zona II, i de la que el Secretari del Centre n’és Secretari.

- El secretari del Centre ha sigut elegit sots veguer de la Vegueria II, al formar part de la candidatura integrada per en Josep Ma. Bosch, de la Colla Cassanenca, en les eleccions celebrades.

- Per part de la Secretaria General de l’Esport el Centre ha estat premiat, un altre any i a instància de la Federació, com a Centre de Qualitat pel que fa a Gestió Esportiva.

- Quasi tots els divendres s’ha obert el Centre en l’horari establert. A més s’ha obert el Centre tots els dimecres de 18 a 20 h. en el canvi d’horari que es va fer a mig any, de dijous a dimecres.

- Finalment informem que dels 348 socis de finals de l’any 2010 i 249 federats, hem passat a 381 socis, dels quals, 255 federats. Hi ha hagut 54 altes i 21 baixes.

El Secretari
Febrer 2012

Quadre resum estadístic.

4. Presentació, per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes d’activitats per a l’any 2012

Es comenten les sortides programades, i es concreta que es farà sortida al Pirineus.

Es mantindrà i potenciarà l’activitat cultural en conferències, amb l’ajut de l’ajuntament.

Es planteja digitalitzar llibres i mapes. S’hi veu els risc que sigui il·legal.

Es planteja potenciar sortides BTT. Es concreta que es faci ús del tauler d’anuncis per a les sortides que organitza un soci i que no sigui sortida de Centre. El cas de BTT en seria un. Un altre seria el de les sortides familiars, que també es planteja.

Es mirarà de mantenir la pagina a la revista Ressò, i es fa relació dels que hi hauran de aportar per les dates que es concreten.

5. Aprovació de la integració del Centre a la Federació d'Entitats de Santa Coloma

El president explica la incorporació del Centre a la Federació d’Entitats del poble. Això pot representar una petita quota de +- 5 € any. Creu que s’hi ha de ser. S’aprova per assentiment. 

6. Torn obert de paraules

Es planteja que la web te algun problema. S’hi volen col·locar coses i no surten a on es marca, les fotos surten barrejades.... S’atribueix a que darrerament s’han fet molts de canvis i que potser han estat massa. Per una banda tramet dinamisme i la pagina ha millorat en molts d’aspectes i per altre, hi ha problemes. Es concreta que es polirà i no s’hi faran, per un temps, més canvis.

El president explica que hi ha un cert retard en la entrega de les noves llicencies, degut a que a l’octubre la FEEC va anunciar un increment de cost i això va motivar que el Centre, consultada la Junta, decidís no demanar d’ofici les llicències, sinó esperar a que el soci la demani, amb escrit que se’ls va adreçar a tots els socis. Això ha comportat cert retard.

El president demana als membres presents de la secció d’escalada que nomenin un nou vocal per dimissió de l’anterior, en Enric Canosa, al que s’agraeix la dedicació que ha donat al Centre a traves de la Secció.

Es planteja de donar ajut a l’escalador Roger Jimenez, campió nacional en la seva categoria i que competeix amb el nom del Centre. S’aprova pagar les quotes d’inscripció a totes les proves.

Es planteja de fer un carnet de soci. Anual. Es creu convenient i es creu que no serà gran despesa. Es planteja que es combini amb el calendari anual que ja es dona. S’aprova.

Es objecte de debat el tema de l’assegurança temporal a les sortides del Centre. Hi ha postures confrontades i bastant radicals. El president demana  moderació en els plantejaments, degut a que sabem que hi ha centres que ho apliquen en la seva totalitat i d’altres que no. Per altre banda hi ha una reglamentació. Es compromet a fer consultes i concretar el que s’ha de fer.

Es comenten altres aspectes relacionats al resum d’activitats.

L’assemblea es va concloure  a les 00.30 h.


Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021