Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
202120202019201820172017201620152014
2013
20122011201020092008200720062005
Assemblea del 2013
Data
8 de Febrer de 2013
Lloc
Local del Centre
Hora
21,30 hores
Assistents
18 socis

El president obre la sessió agraint la presència dels socis i sòcies.

Cedeix la paraula al secretari per tal de seguir l’ordre del dia.

1. Presentació de l’estat de comptes de l’any 2012

El tresorer  presenta el full resum amb un saldo final de 3.928,00 €. S’adjunta.
S’hi complementen dues columnes on s’indica la diferència vers 2011 i el % de variació. Millora la lectura.
La subvenció de l’ajuntament ha estat recuperada amb la part de l’any 2011 que no ens havien pagat, la meitat de la normal i ja s’ha normalitzat.
S’explica que s’ha fet un carnet de soci, numerat, que possibilitarà, p. e., l’accés al boulder sense problemes, així com que també es parlarà amb botigues de material esportiu i d’altres per veure d’aconseguir descomptes.
El tresorer explica el lleuger dèficit (187,33 €)  que generen el conjunt de les sortides del Centre, sobre unes despeses globals per aquest concepte de 4.301,51 €. Es valora positivament, donat que és, les sortides, el motiu del Centre.
Es comenta molt la necessitat d’aconseguir més assistència a les sortides, fent-ne més propaganda. Per part de la Junta s’estudiarà i es faran accions. Cal fer ús dels e-mails a centres i a simpatitzants.
Es comenta la conveniència de presentar el balanç en un quadre on surti també el pressupost que s’havia aprovat. Això obligarà a unificar conceptes i donarà visibilitat a les desviacions respecte a les previsions.
S’aprova.

Balanç 2012
SALDO INICIAL 1/1/12 -…………&h
SALDO INICIAL 1/1/12 -……………………….. 2.351,06 euros    
               
  INGRESSOS          
          Dif- S/2011    % S/2011 
Quotes socis -   4.374,00   -388,15   -        8,08  
Cobrament llicències federatives - 18.250,23   -1.357,17   -        6,91  
Subvenció ajuntament Sta.Coloma -  2.550,00   1.700,00         200,00  
Ajuts institucions -   1.475,80   -2.035,75   -      57,97  
Ingressos sortides -   4.147,99   -835,91   -      16,77  
Ingressos fira ratafia -   2.056,70   -300,30   -      12,74  
Cobrament rebuts impagats - 191,60   -918,25   -      89,97  
Venda samarretes   50   -680   -      93,15  
               
               
TOTAL INGRESSOS ……………………………… 33.096,32 euros      
               
  DESPESES            
               
Pagament llicències federatives - 18.428,45   -1.352,90   -        6,83  
Quotes federacions -   710,40   90,90          14,67  
Assegurança Centre -   517,25   -65,08   -      11,17  
Despeses sortides -   4.301,51   -869,72   -      16,82  
Compra material muntanya - 327,07   -227,36   -      41,00  
Compra llibres i revistes -   754,40   -46,17   -        5,76  
Manteniment equipament informàtic - 235,26   -502,00   -      68,00  
Despeses manteniment local i altres - 514,85        
Despeses fira ratafia -   1.150,31   -691,57   -      37,54  
Material oficina   427,15        
Despeses dia soci, conferències i Vegueria 1.290,21   -226,54   -      14,93  
Despeses correu -   407,25   11,08            5,04  
Rebuts impagats -   303,20   -829,80   -      81,84  
Comissions bancàries -   385,97   101,28          35,57  
Despeses personal secretaría 1.120,00   130,00          13,13  
Calendaris     408,00        
Col.laboració cursets   238,1   -163,9   -      40,77  
               
               
               
               
TOTAL DESPESES ……………………………. 31.519,38 euros      
2. Presentació, per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes de despesa per l’any 2013

El tresorer presenta el full resum amb una previsió de saldo final de 3.028,00 €. S’adjunta.
Es manté la partida d’ajut a socis per fer cursets.
Es manté l’ajut, per a les inscripcions a les competicions en les que participa, al soci escalador Roger Jiménez, que en tant bon lloc deixa tant al Centre com a la FEEC. El president comenta que s’ha rebut un escrit de felicitació al Centre, de la Federació, per la trajectòria d’aquest soci.
Es comenta que la etapa que es presenta és de restriccions pressupostàries de les administracions i per tant s’hauran de fer previsions a la baixa dels ingressos corresponents.
El president comenta que per evitar impagats en la tramitació de les llicències, aquest any es demanarà, a primers de desembre, que els socis afirmin expressament el seu interès i tipus de llicència, no subscrivint-ne cap fins que es tingui la confirmació.
S’aprova.

Pressupost 2013
 

 

    SALDO INICIAL 1/1/13 -   3.928,00 euros
             
             
             
INGRESSOS : Quotes socis -   5.000,00  
    Cobrament llicències federatives - 20.000,00  
    Subvenció Ajuntament Santa Coloma -  1.700,00  
    Ingressos varis -   7.000,00  
             
    Total ingressos -   33.700,00 euros
             
             
PAGAMENTS : Pagament llicències federatives - 20.000,00  
    Quota FEEC -   800,00  
    Assegurança Centre -   600,00  
    Compra material muntanyisme - 1.000,00  
    Compra material escalada - 600,00  
    Compra material espeleologia - 500,00  
    Compra llibres i revistes -   1.000,00  
    Despeses sortides -    4.000,00  
    Ajudes cursets formació -   600,00  
    Despeses dia soci i conferències - 1.500,00  
    Despeses ajuda administrativa - 1.000,00  
    Despeses reunions i manteniment local social - 1.000,00  
    Manteniment pàgina web -   500,00  
    Manteniment informàtic -   500,00  
    Despeses vàries -    500,00  
    Comissions bancàries -   500,00  
             
    Total pagaments -   34.600,00 euros
             
             
             
    SALDO FINAL 31/12/13 -   3.028,00 euros
3. Presentació del resum d’activitats desenvolupades l’any 2012

S’adjunta en tres pàgines resum i un quadre on es segueix l’evolució quantitativa.
El secretari presenta el resum. Destaca el valor, per a la història del Centre, de les dades tipus estadístic, que s’hi reflecteixen.
Destaca l’increment en material deixat als socis, que és un indicador de la activitat que es fa.
El president comenta que encara que es manté el nombre de socis, hi ha hagut moltes baixes i altes.
També comenta que s’ha acabat la catalogació de llibre i mapes, per facilitar-ne la localització i el seu ús. Es comenta que pel que fa a les revistes potser es podria aconseguir de les editores, uns índex informatitzats dels continguts de les mateixes. El secretari farà gestions per esbrinar-ho.
També que s’ha col•locat a la pagina wikiloc, varies rutes del Centre.
Per part de l’ajuntament s’ha felicitat, per escrit, al Centre per la seva aportació a la Festa de la Ratafia.
El secretari destaca el quadre nou que presenta sobre les visites a la pagina web, indicador de la importància de la mateixa. Comenta que aquestes informacions estan a l’abast de tots els socis, entrant amb el codi personal a la pagina.
Agraeix i anima a qui tothom que faci sortides informi a traves de la pagina de la mateixa, amb ressenya, dades de participants i fotos.

Resum d’activitats de l’any 2012
A la pagina web del Centre s’ha deixat const&a

A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de 47 sortides a la muntanya.

Per tipus, les sortides de les que hi ha fitxa, han estat:

            escalada, 11

            senderisme, 21

            alta muntanya, 7

            esquí de muntanya, 4

            espeleologia, 1

            cultural, 1        

            familiars, 2                                                                                              

Per llocs de destí,  les sortides fetes per membres del Centre, ressenyades a la pagina web, han estat a :

            Guilleries, 10                

            Montserrat, 3   

            Pirineus, 11

            Pre – pirineus, 8

            Litoral i pre – litoral, 7    

            Himàlaia, 3

            Garrotxa, 2

            Ripollès, 1

            Collsacabra, 3     

S’agraeix la informació que aporten els socis a les fitxes, amb molts de detalls, fotos i persones que participen a la activitat.  Cal mantenir l’esperit.                    

Pel que fa al material del Centre utilitzat, s’han registrat  244 fitxes de sortides, on distingim l’ús del següent material:

            - material d’escalada, espeleologia, neu i gel:  174 fitxes,  376 elements deixats.                         

- material per acampada/muntanyisme/ornitologia:  37 fitxes,  58 elements deixats.    

            - llibres i revistes, mapes - guies:  33 elements deixats.                                                    

-  S'elimina l'edició del Full informatiu, al suplir-lo la pàgina web.

-  S’han fet 24 activitats programades, diferenciant:

-          Culturals: 9 conferències i la presentacions d’un llibre. S’ha utilitzat la sala de la Biblioteca Joan Vinyoli, fet que agraïm a l’ajuntament.

-          Sortides de senderisme: 13

-          Sortides d’espeleologia: 1

- S’ha col·laborat en la XIIIa. sortida de l’agrupació Mans Unides, el dia 22 d’abril, amb la participació de  105 persones.

- Es va fer la XVIIa. Ruta d’en Serrallonga, Memorial Francesc Pla, els dies  2 i 3 de juny, amb  35 participants. S’hi va passar  la filmació de la Ruta de l'any anterior. Agraïm la col·laboració dels “Trabucaires d’en Serrallonga”.

- S’ha organitzat la XVIIa. Ruta de les Ermites, el dia 30 de setembre, amb 36 participants.

- S’han fet les darreres 3 etapes del GR 92, les 11ª , 12 i  13ª, arribant a Tordera, amb assistència de 35 persones. S'ha completat aquest projecte des de la primera de Port Bou el 8 de març de 2009, amb molt d’èxit de participació, uns 20 de mitjana per etapa.

- S'ha iniciat el projecte del Camí del Nord, des de Mataró al Cim del Canigó. S'han fet 6 etapes, amb molta assistència, mitjana de 43 persones per etapa.

- S’han programat una sortida al Pirineus, l’1 de juliol, amb assistència de 30 persones.

- S’ha col·laborat en la XXXIa. Festa de la Ratafia, amb degustació d’aigua de les fonts del poble, amb oferiment de ratafia a la catalana i venent el vas commemoratiu de la Festa.

- El dia  26 d’octubre es va celebrar el Dia del Centre amb la participació de 75 socis; Es va fer un sopar al local del Cercle Jove, cedit per l’ajuntament.

- Amb referència a la pagina web, el comptatge de les visites s’ha refet d’origen a 27 d’octubre 2011, per retocs fets a la web. Donada la importància de la comunicació a traves del web, s’inicia una nova estadística al final del present informe.

- S’ha participat en les reunions de la Vegueria d’Entitats Excursionistes de la Zona II, i de la que el Secretari del Centre n’és Secretari.

- El secretari del Centre ha assumit les tasques de Veguer de la Vegueria II, per dimissió del Veguer recentment elegit. Creu que no pot assumir-ho i ha plantejat que abans de abril s'ha d'haver trobat un nou Veguer.

- Quasi tots els divendres s’ha obert el Centre en l’horari establert. A més s’ha obert el Centre tots els dimecres de 18 a 20 h.

- Finalment informem que dels 381 socis de finals de l’any 2011 i 255 federats, hem passat a 384 socis, dels quals, 280 federats. 

4. Presentació per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes d’activitats per l’any 2013

Es comenten les sortides programades, i es concreta que aquest any la Ruta Serrallonga es farà seguint el GR
També que la sortida al Pirineus es farà coincidir amb la darrera etapa del Camí del Nord, en que es puja al Canigó
Es mantindrà i potenciarà l’activitat cultural en conferències, amb l’ajut de l’ajuntament.
El president comenta que l’ajuntament li ha comentat que aquest any concertaran amb el Consell Comarcal el tema dels camins a les rodalies del poble. S’ajudarà en el que calgui. Es comenta que cal fer ben fet el treball, sacrificant la quantitat de camins marcats a la qualitat i facilitat d’ús dels mateixos.
Es plantegen varies sortides puntuals entre elles la de espeleologia a Espluga de Francolí, una a la vessant nord de la vall de Susqueda, i una ornitològica als Estanys de Sils.
Es comenten les sortides familiars fetes i explicades a la web, concretant que es farà més difusió de les mateixes. Es comenta que una bona sortida familiar podria ser al Volcà de la Crossa, oferint-se el soci Lluis Ball-llosera a guiar-la. Se’n farà difusió.
Es mirarà de mantenir la pagina a la revista Ressò.

5. Torn obert de paraules

El president comenta que per part de la família Pla – Mestras es farà donació al Centre del fons Serrallonga, recull de documentacions relacionades amb la figura d’aquest personatge, elaborat, amb cura i molta dedicació, pel recordat president Francesc Pla. S’agraeix.
També comenta que el soci Josep Danès ha fet donació de la seva col•lecció de fotos de sortides i d’altres documents relacionats al Centre. S’agraeix.
En Josep Tarrés comenta que en Ramon Sargatal ha fet donació d’una col•lecció de llibres, que també s’agraeix.
En Jesús Mercader comenta que per potenciar les sortides caldria dinamitzar-ho amb p. e. un concurs de fotografia, o amb uns cartells engrescadors,... S’inicia un debat sobre el tema, comentant-se la feina que pot representat un concurs de fotos, fet que ja s’havia comentat altres anys com a activitat a fer per el Centre i que no va reeixir. S’admeten propostes i ganes de fer coses.
Es comenta la gran proliferació de camins assenyalats sense criteri de senyalització, a la vegada que amb agressions al terreny en alguns llocs, fet que pot generar confusió, a la vegada que embruta l’entorn natural. Es comenten diverses possibilitats d’actuació. Respecte al mal ús de motoristes i ciclistes es comenta la possibilitat de denunciar al telèfon 112. També que sempre s’ha de denunciar per deixar constància a qui ha de prendre accions per corregir-ho. 
Es comenten altres aspectes relacionats al resum d’activitats.


Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021