Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
20212020201920182017201720162015
2014
201320122011201020092008200720062005
Assemblea general ordinària de socis 2014
Data
14 de Febrer de 2014
Lloc
Local del Centre
Hora
21.30 hores
Assistents
25 socis

El president obre la sessió agraint la presència dels socis i sòcies.

Cedeix la paraula al secretari per tal de seguir l’ordre del dia.

1. Presentació de l’estat de comptes de l’any 2.013.

El tresorer  presenta el full resum amb un saldo final de 3.731,81 €. S’adjunta.

Explica que el global de sortides és negatiu, però que n’hi ha de saldo positiu. No entra en detall i opina que no és necessari. El Centre fa els projectes de sortida que s’aproven i n’hi ha, dins d’un projecte, que tenen superàvit  i d’altres dèficit. Mentre es pugui s’anirà fent així. Ofereix detalls a qui els demani.

Es pregunta per l’assegurança del Centre, que és la obligatòria.

Es qüestiona la compra de llibres i revistes, pel poc ús que se’n fa amb l’existència de mitjans electrònics per a recavar informació, tipus web. Es creu que és obligat disposar de mapes en paper, de revistes i de llibres. S’informa que tot el fons està disponible a la web. Tot i el poc ús es considera que s’han de mantenir aquestes adquisicions.

Molt d’impagats. S’informa que per això aquest any s’ha demanat, abans de demanar les llicències, a tots els socis, quina volien i s’ha esperat la seva resposta.

Es pregunta per les despeses en formació i s’informa que caldrà augmentar aquest capítol per tenir més socis preparats per les cada dia més exigents normatives en quan a persones preparades per a guiar sortides.

S’informa que s’ha traslladat el rocòdrom a l’edifici del Pavelló nou de l’ajuntament i que s’ha comptat amb una partida de despesa per a la ampliació del mateix.

Es qüestionen, també, les altes comissions bancàries, que queden justificades per els elevats imports dels cobros globals.

S’aprova.

Balanç any 2013
SALDO INICIAL 1/1/13 -………………………..     3.928,00         &

SALDO INICIAL 1/1/13 -………………………..     3.928,00
                   

INGRESSOS                   

 1. Quotes socis                                                 5.478,00   
 2. Cobrament llicències federatives           21.170,70    
 3. Subvenció ajuntament Sta.Coloma          1.700,00    
 4. Ajuts institucions                                           2.156,72    
 5. Ingressos sortides                                       6.474,80    
 6. Ingressos fira ratafia                                    2.551,00    
 7. Cobrament rebuts impagats                      1.266,35    
 8. Venda samarretes                                            378,00   

TOTAL INGRESSOS ………………………            41.175,57   
                   

DESPESES

 1. Pagament llicències federatives              21.608,35   
 2. Quota federacio                                                 729,60    
 3. Assegurança Centre                                         517,25    
 4. Despeses sortides                                        7.096,80    
 5. Compra material muntanya i escalada     1.321,00    
 6. Compra llibres i revistes                                  549,36    
 7. Manteniment equipament informàtic             242,48    
 8. Despeses manteniment local                        465,30    
 9. Despeses fira ratafia                                     2.028,69    
 10. Material oficina                                                 1.116,85    
 11. Despeses dia soci, conferències                1.132,14    
 12. Despeses correu                                                 94,08    
 13. Rebuts impagats                                            1.684,75    
 14. Comissions bancàries                                      645,11    
 15. Despeses formació                                            140,00    
 16. Provisio trasllat i ampliacio rocodrom           2.000,00   

TOTAL DESPESES …………………………….         41.371,76   
                   
                   
SALDO FINAL 31/12/13 …………………………….   3.731,81

2. Presentació, per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes de despesa per l’any 2.014.

El tresorer presenta el full resum amb una previsió de saldo final de  3.131 €. S’adjunta.

S’informa que es vol incrementar l’assegurança de responsabilitat dels membres de la Junta i socis que porten sortides.

Es vol incrementar el capítol de formació segons lo explicat en el punt anterior. Es planteja que sigui el propi Centre qui faci i organitzi els cursets per evitar els costos de la ECAM. El problema és la homologació dels cursos i trobar els monitors. Es comenta que hi ha cursos específic a la ECAM per a preparar guies de sortides. La Junta ho esbrinarà.

Davant el problema que tot i oferir subvenció del 50 % per cursos de la FEEC, es veu que te molt poc interès, es proposa fer algun tipus d’enquesta entre els socis. S’estudiarà.

Es qüestiona la adquisició de material i més del tipus de material que cas de trencament, pot representar responsabilitats per la Junta del Centre. Es concreta que s’ha d’evitar la compra de material tèxtil i altres, tipus boudrier, cordes, mosquetó... per el desconeixement que es te del seu bo o mal ús que pugui representar debilitament. S’hi està d’acord. En canvi no és veu perill en p. e. els bastons, les tendres,..... i altre material en que l’usuari pot veure el seu estat abans de l’ús i que en cas de fallada no comporten perill.

Es dota un capítol per senderisme que mai l’havia tingut per cobrir despeses associades a aquesta activitat, que hi son.

Es dota el capítol de manteniment informàtic per la dedicació que requereix la molt complerta pàgina web.

S’aprova.

Pressupost any 2014
SALDO INICIAL 1/1/14                              

SALDO INICIAL 1/1/14                                                  3.731,00
                   
INGRESSOS :       

 • Quotes socis                                                    6.000,00
 • Cobrament llicències federatives              25.000,00
 • Subvenció Ajuntament Santa Coloma         1.700,00
 • Ingressos varis                                                 1.500,00

        Total ingressos                                                    34.200,00
                   
                   
PAGAMENTS :       

 • Pagament llicències federatives             25.000,00
 • Quota FEEC                                                      800,00
 • Assegurança Centre                                       800,00
 • Despeses formació socis                              800,00
 • Despeses administració                             1.300,00
 • Manteniment informàtic                                  600,00
 • Compra material                                              500,00
 • Compra llibres i revistes                                500,00
 • Secció senderisme                                         600,00
 • Secció escalada i rocòdrom                          600,00
 • Secció espeleologia                                        300,00
 • Despeses dia soci i conferències             1.000,00
 • Despeses manteniment local social            500,00
 • Despeses vàries                                            1.000,00
 • Comissions bancàries                                    500,00                   

        Total pagaments                                               34.800,00


SALDO FINAL 31/12/13                                              3.131,00

3. Presentació del resum d’activitats desenvolupades l’any 2.013.

 S’adjunta en tres pàgines resum i un quadre on es segueix l’evolució quantitativa.

El secretari presenta el resum. Destaca el valor, per a la història del Centre, de les dades tipus estadístic, que s’hi reflecteixen.

S’aprova

Resum d'activitats 2013
  A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de 55 sortides a la muntanya, a

 

A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de 55 sortides a la muntanya, amb participació de 848 persones.

 

Per tipus, les sortides de les que hi ha fitxa, han estat:

 

 • alta muntanya, 4
 • cultural, 1
 • escalada, 14espeleologia, 2
 • esquí de muntanya, 7senderisme, 26

 

Per llocs de destí, les sortides fetes per membres del Centre, ressenyades a la pagina web, han estat a:

 

 • Alps, 1
 • Collsacabra, 2
 • Empordà, 2
 • Garrotxa, 2
 • Guilleries, 4
 • Himàlaia, 2
 • Litoral i pre – litoral, 6
 • Montseny, 2
 • Montserrat, 8
 • Pirineus, 17
 • Pre – pirineus, 5
 • Selva, 3

 

S’agraeix la informació que aporten els socis a les fitxes, amb molts de detalls, fotos i persones que participen a la activitat. Cal mantenir l’esperit.

 

Pel que fa al material del Centre utilitzat, s’han registrat 252 fitxes de sortides, on distingim l’ús del següent material:

 

 • material d’escalada, espeleologia, neu i gel: 175 fitxes, 465 elements deixats.
 • material per acampada/muntanyisme/ornitologia: 31 fitxes, 45 elements deixats.
 • llibres i revistes, mapes - guies: 46 elements deixats.

 

S’han fet 21 activitats programades, diferenciant:

 

 • Culturals: 1 sortida, 7 conferències i la presentacions d’un llibre. S’ha utilitzat la sala de la Biblioteca Joan Vinyoli, fet que agraïm a l’ajuntament.

 • Sortides de senderisme: 11

 • Sortides d’espeleologia: 2

 

Detall de les sortides programades:

 

- XIIIa. sortida de l’agrupació Mans Unides, el dia 22 d’abril, amb la participació d’unes 200 persones.

 

- XVIIIa. Ruta d’en Serrallonga, Memorial Francesc Pla, els dies 1 i 2 de juny, amb 40 participants. S’hi va passar la filmació de la Ruta de l'any anterior. Agraïm la col·laboració dels “Trabucaires d’en Serrallonga”.

 

- Cova de l’Espluga de Francolí, el 9 de juny, amb assistència de 31 persones

 

- Sortides al Pirineus, el 14 de juliol, la travessa Ull de Ter – Nuria- Queralbs, amb assistència de 55 persones i el 24 d’agost, la Nuria - Carança, amb 5 persones.

 

- XVIIIa.Ruta de les Ermites, el dia 29 de setembre, amb 70 participants.

 

- Mines de Celrà, el 20 d’octubre, amb assistència de 27 persones.

 

- Pujada a la Muntanya del Mont, el 3 de novembre, amb assistència de 24 persones.

 

- Camí del Nord, des de Mataró al Cim del Canigó, 6 etapes, arribant al Cim. Han estat 12 etapes, amb una assistència total de 480 persones i una mitjana de 40 persones per etapa.

 

- S’ha col·laborat en la XXXIIa. Festa de la Ratafia, amb oferiment de ratafia a la catalana i venent el vas commemoratiu de la Festa.

 

- El dia 25 d’octubre es va celebrar el Dia del Centre amb la participació de 76 socis; Es va fer un sopar al local del Cercle Jove, cedit per l’ajuntament. S’hi varen passar varies pel·lícules de sortides del Centre.

 

- Amb referència a la pagina web, el comptatge de les visites s’ha refet d’origen a 27 d’octubre 2011, per retocs fets a la web. Donada la importància de la comunicació a traves del web, s’inicia una nova estadística al final del present informe.

 

- S’ha participat en les reunions de la Vegueria d’Entitats Excursionistes de la Zona II, Girona, i de la que el Secretari del Centre n’és Secretari. Hi ha nou Veguer, el senyor Francesc Francès, del C. Alpí Palamós.

 

- Quasi tots els divendres s’ha obert el Centre en l’horari establert. A més s’ha obert el Centre tots els dimecres de 18 a 20 h.

 

- Finalment informem que dels 384 socis de finals de l’any 2011 i 280 federats, hem passat a 411 socis, dels quals, 295 federats.

 

El Secretari

 

Febrer 2014

 

Quadre resum estadístic.

 

 

4. Presentació per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes d’activitats per l’any 2.014.

 Es comenten els projectes “Camí de Sant Jaume” del soci Josep Antoni Jiménez Santamaria i el “Objectiu La Pica d’Estats”, del soci Robert Roca, a més de les sortides clàssiques de cada any. “ Ruta Serrallonga i Ruta Ermites”, que piloten els socis Josep Artigas i Jaume Oliveras, vocals de senderisme. Es deixa en suspens la específica Pirineus per si en el projecte “Objectiu la Pica d’Estats” se’n fa una. Es contemplen tres sortides en l’àrea d’Osor, a càrrec del soci Francisco de Tierra.

El president comenta que se’ns ha demanant ajut per una ruta Vinyoli, que coincideix amb una sortida pròpia del Centre. Es procurarà atendre-la.

També informa que s’han senyalitzat nous camins al Rocà i a Farners, fruit d'un conveni entre l'Ajuntament, el Consell Comarcal i el CEF i que l’ajuntament vol obrir-ne dos més. Es procurarà atendre-ho. 

També s’informa que s’ajudarà en el tema Anti MAT, com s’ha fet un una concentració recent.

Es mirarà de mantenir la pagina a la revista Ressò.

5. Renovació càrrec de Secretari, per dimissió.

 El secretari comenta que fa més de 20 anys que desenvolupa la funció i que degut a que no viu al poble i que te altres ocupacions que li ocupen molt del temps lliure, creu que no pot acompanyar com correspondria a l’equip motor del Centre. Creu que deixant la tasca a una altre persona pot ajudar al funcionament del Centre al afavorir més cohesió en l’equip.

Creu que és bo que altres persones coneguin les interioritats del funcionament del Centre.

El president informa que la sòcia que ja ajuda en la obertura del Centre els dimecres podrà assumir aquest paper.

S’accepta la dimissió i s’agraeix la tasca feta aquests anys.

6. Torn obert de paraules.

 6.1 El president comenta que, tant degut a que el Secretari plega, com que hi ha alguns vocals que també han manifestat el seu desig de deixar de ser-ho, com son els vocals Salvador Climent i Josep Antoni Jiménez Santamaria, vocals de material i Enric Canosa, vocal d’escalada, cal refer, de manera provisional,  la composició de la Junta, ja fins a acabar el període del mandat que va començar l’abril de 2010, restant dos anys, fins al 2016, i que es modifica amb les incorporacions, com segueix:

-          Secretaria: Cristina Garrido.

-          Vocal de material: Robert Roca.

-          Vocal escalada: Ricard Gironés.

També s’anomena al vocal Josep Artigas, delegat del Centre a la Vegueria, nomenament que ens demana la FEEC, tasca que fins al moment feia el propi secretari.

S’aproven, per assentiment de tots els presents, els canvis proposats.

6.2  Es comenten els aspectes de compliment de la legalitat en les sortides, tema que fa anys que es preocupació en tots els Centres. El president comenta que s’ha demanat, per escrit, aclariments tant a la companyia amb la que es te subscrita la pòlissa de responsabilitat civil, com a la FEEC. S’està en espera de les respostes. Al rebre’s aquestes es convocarà una reunió per tal que les persones interessades puguin rebre la informació.

6.3  Ajut a una expedició a l’Himalaia. El soci Carles Figueres, himalaiista repetides vegades amb ascensions a varis 8.000 m, planteja rebre un ajut per una expedició al Chogolisa, al Pakistan de 7.668 m. Planteja l’adquisició d’una tenda especial que quedaria al Centre. El seu cost és de 500 €. Ofereix fer una conferència, com cada any, per la festa de la Ratafia.

S’aprova.

6.4  El president comenta que des del 2006 no es toquen les quotes de soci, que estan en 18 € la personal i en 24 € la familiar. Creu que s’haurien d’ajustar a l’alça per apropar-les a les d’altres Centres.

No s’aprova.

En canvi si que es demana que es sigui rigorós en l’aplicació del concepte soci familiar, en que els majors de 18 anys han de subscriure la quota de soci personal.

Es revisarà, també, els conceptes soci infantil en que el Centre abona la llicència. 

 

L’assemblea es va concloure  a les 00.20 h.


Balanç any 2013 (23kb)
Pressupost any 2014 (17kb)
Resum activitats 2013 (246kb)
Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021