Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
2021202020192018201720172016
2015
2014201320122011201020092008200720062005
Assemblea general ordinària de socis 2015
Data
13 de Febrer de 2015
Lloc
Local del Centre
Hora
21.30 hores
Assistents
29 socis

 El president obre la sessió agraint la presència dels socis i sòcies.

A continuació llegeix l’ordre del dia i comença a aprofundir en els temes a tractar.

1. Presentació de l’estat de comptes de l’any 2.014.

 El tresorer presenta el balanç 2014 amb un saldo final de 3.153,59 €. S’adjunta el document. S’ha de tenir en compte que, a aquest balanç, hi falta la subvenció de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, ja que l'ingrés encara no estava fet a data 31 de desembre del 2014.

Explica que, en comparació amb el balanç de l’any 2013, aquest any hi ha una diferència d’uns dos-cents euros més en concepte de quotes de socis i un benefici de més de 800 euros en el total de les sortides efectuades, el que deixa entreveure l'augment de la participació dels socis en les activitats programades.

S’informa a més que una partida important de la despesa del 2014 s’ha destinat al rocòdrom, el qual s’ha ampliat i traslladat recentment al pavelló nou. Aquesta despesa però ja estava prevista i per tant ja s’havia reservat en l’exercici anterior una quantitat en previsió d’aquestes despeses.

Un altre concepte rellevant en les despeses de l’any 2014 ha estat la Fira de la Ratafia, que aquest any ha aconseguit un menor benefici que els anys anteriors, encara que el sobrant d’ampolles no venudes serà menys despesa en el proper exercici.

Finalment es comenten les despeses de formació, ja que són més baixes de les esperades perquè hi ha pocs socis que es vulguin formar, tot i que el Centre es fa càrrec dels costos de la mateixa. S’ha d’incentivar la formació de socis.

S’aprova.

Balanç any 2014
 

 

SALDO INICIAL 1/1/2014     5.731,81
       
       
Ingresos
2014

       
Quotes socis -     5.724,00
Cobrament llicències federatives -     20.722,54
Ajuts institucions -     787,22
Ingressos sortides -     8.874,10
Ingressos fira ratafia -     2.178,60
Cobrament rebuts impagats -     1.230,40
Venda samarretes     100,00
     
TOTAL INGRESSOS
    39.616,86
       
       
     

DESPESES

   
     
Pagament llicències federatives -     20.898,30
Quota federacio -     803,40
Assegurança Centre -     212,50
Despeses sortides -     8.000,99
Compra material muntanya i escalada     1.200,06
Compra llibres i revistes -     761,54
Manteniment equipament informàtic -     161,43
Despeses manteniment local     450,42
Despeses fira ratafia -     1.988,31
Material oficina     1.498,20
Despeses dia soci, conferències i Vegueria     1.102,52
Despeses correu -     243,17
Rebuts impagats -     1.362,40
Comissions bancàries -     692,47
Calendaris     256,18
Despeses formació     722,65
Despeses rocodrom     1840,54
       
TOTAL DESPESES     42.195,08
        
       
       
SALDO FINAL 31/12/2014
    3.153,59
   

 

2. Presentació de propostes de despesa per l’any 2.015.

El tresorer presenta el full resum amb una previsió de saldo final de 2.300 €. S’adjunta.

Es qüestiona el baix import previst com a despesa en concepte de Pòlissa de Responsabilitat Civil, però el president explica que això és el que val des que es contracta l’assegurança a través del Consell Comarcal de La Selva, el qual ofereix una pòlissa pels clubs esportius que cobreix les mateixes condicions que la que es tenia fins l’any passat i representa una menor despesa.

Pel que fa l’adquisició de material, aquest any se n’ha reduït la previsió de despesa ja que el centre actualment ja disposa d’una àmplia oferta de material pels socis i per tant, aquests diners es poden invertir en d’altres seccions.

 S’aprova.

El tresorer presenta el full resum amb una previsió de saldo final de 2.300 €. S’adjunta.

Es qüestiona el baix import previst com a despesa en concepte de Pòlissa de Responsabilitat Civil, però el president explica que això és el que val des que es contracta l’assegurança a través del Consell Comarcal de La Selva, el qual ofereix una pòlissa pels clubs esportius que cobreix les mateixes condicions que la que es tenia fins l’any passat i representa una menor despesa.

Pel que fa l’adquisició de material, aquest any se n’ha reduït la previsió de despesa ja que el centre actualment ja disposa d’una àmplia oferta de material pels socis i per tant, aquests diners es poden invertir en d’altres seccions.

 S’aprova.

Pressupost any 2015
SALDO INICIAL 1/1/15 -
SALDO INICIAL 1/1/15 - 3.150,00
   
   
INGRESSOS  
Quotes socis - 7.000,00
Cobrament llicències federatives - 25.000,00
Subvenció Ajuntament Santa Coloma - 1.700,00
Ajuts institucions - 1.000,00
Ingressos varis - 5.300,00
   
Total ingressos - 40.000,00
   
PAGAMENTS  
Pagament llicències federatives - 25.000,00
Quota FEEC - 800,00
Assegurança Centre - 250,00
Despeses sortides - 5.000,00
Despeses formació socis - 1.000,00
Despeses administració - 1.500,00
Manteniment informàtic - 600,00
Compra material - 1.000,00
Compra llibres i revistes - 600,00
Secció senderisme - 600,00
Secció escalada i rocòdrom - 1.000,00
Secció espeleologia - 300,00
Despeses dia soci i conferències - 1.000,00
Despeses manteniment local social - 500,00
Despeses vàries - 1.000,00
Comissions bancàries - 700,00
   
Total pagaments - 40.850,00
   
   
   
SALDO FINAL 31/12/15 - 2.300,00

 

3. Presentació del resum d’activitats desenvolupades l’any 2.014.

 S’adjunta el resum d’activitats de l’any 2014. El president presenta i analitza el resum. El president posa l’accent en el gran nombre de socis que aquest 2014 ha assistit a les sortides organitzades pel Centre i també a l’augment molt important del nombre total de socis, que ha arribat als 446, dels quals 259 estan federats. 

També s’enceta un debat sobre la disponibilitat i préstec de material del centre, ja que hi ha d’altres organitzacions que han decidit retirar aquest servei per estalviar-se, d’aquesta manera, els possibles problemes que poden sorgir arran del mal estat i manteniment d’aquest. S’ha conclòs que, de moment es continuarà oferint aquest servei, si més no, amb aquell material que no forma part d’activitats d’alt risc, com els bastons, les tendes, els grampons,.. i altre material en què l’usuari pot veure el seu estat abans de fer-ne  ús i que en cas de fallada no comporten perill. Es concreta que s’ha d’evitar la compra de material tèxtil i altres, tipus boudrier, cordes, mosquetó... per el desconeixement que s’en té del seu manteniment i per les conseqüències que en pot comportar el seu mal ús.

S’aprova.

4. Presentació de propostes d’activitats per l’any 2.015.

 S’ha comentat el calendari de sortides per l’any 2015. Es continuarà amb el projecte del “Camí de Sant Jaume”, del soci Josep Antoni Jiménez Santamaria i amb el projecte de “l’Objectiu La Pica d’Estats”, del soci Robert Roca, que culminarà aquest proper onze de Setembre.

A més, es seguirà endavant amb les sortides clàssiques de cada any, com la Ruta d’en Serrallonga”, “La Ruta de les Ermites” (organitzades pels vocals de senderisme Josep Artigas i Jaume Oliveras) i la sortida en col·laboració amb Mans Unides.

D’altres sortides que de moment ja estan confirmades també per aquest any 2015 son les de la Bauma del Teixidor  i la de les Mines de Gavà, a càrrec de la secció d’espeleologia, la que es farà a Serra d’Ensija (Travessa del Pirineu),  una sortida al Montardo, una ruta a Núria i, com l’any anterior una caminada per Osor a càrrec del soci Francisco de Tierra.

Arran de l’èxit que va tenir la passada Ruta Vinyoli, està sobre la taula organitzar-la una altra amb les mateixes característiques.

S’aprova.

5. Torn obert de paraules.

5.1 – Beneficis

Aquest any, degut a la menor despesa comentada anteriorment, hi ha hagut més beneficis que en anys anteriors, per aquest motiu s’obre el torn de paraula per aportar propostes per invertir aquesta quantitat en altres conceptes:

Una de les propostes és reduir el preu de les sortides per aquelles persones que siguin sòcies, de manera que, en comptes de pagar 10 euros com fins ara, només en paguin 8.

Una altra proposta és reduir la quota de soci, i en comptes de pagar 18  euros anualment que se’n paguin 16 o 15.

Una idea que ha cridat l’atenció i se n’ha analitzat en profunditat els pros i contres és contractar alguna empresa de monitoratge d’activitats d’escalada (com el Climbat de Fornells) per tal que imparteixi classes d’iniciació a l’escalada pels nostres socis més primerencs.

Una altra proposta ha estat la d’invertir aquests diners en algun complement com gorres, tubulars, jerseis o samarretes, ... i repartir-los entre els socis.

Finalment, l’última proposta que s’ha plantejat ha estat la d’invertir aquests diners en unes jornades pels socis, programant tot d’activitats pels socis i que per aquests fos de cost zero. Algunes de les activitats que s’han parlat han estat excursions gratuïtes, conferències i mercats d’intercanvi d’objectes (d’escalada, senderisme,...) de segona mà.

Davant de tantes propostes i la mancança d’un acord idoni per totes les parts, s’ha conclòs que de moment no s’aplicarà cap d’aquestes idees, o sigui que es mantindrà la situació actual fins que es prengui una decisió que satisfaci a la majoria.

A més, el president comenta que possiblement hi haurà algunes novetats fiscals que ens poden implicar directament, i és que pot ser s'haurà de presentar l'impost de societats a partir del proper exercici. Aquest fet ens obligaria a contractar els serveis d'una assessoria, amb el que això comporta com a nova despesa. Per tant, quedem a l’espera de saber exactament com quedarà aquest tema i esperarem tenir tota la informació abans de prendre cap altra decisió.

5.2 – Acomiadament i benvinguda

S’aprofita l’ocasió per acomiadar la Cristina (actual Secretària del CEF) de l’ajut administratiu que donava els dimecres de 6 a 8 de la tarda, ja que per qüestions personals no pot continuar tirant-lo en davant i es dóna la benvinguda a la Núria, qui s'ha ofert a ocupar el seu lloc i durà a terme les seves funcions.

5.3 – Recordatori

En aquest últim apartat es recorda a tots els presents que a l’Abril del 2016 s’acaba el mandat de l’actual Junta directiva del Centre i, per tant, s’obre un any de reflexió per a tot el col·lectiu amb la intenció de trobar a les persones que vulguin continuar la tasca de portar endavant el Centre Excursionista Farners.

L’assemblea ha conclòs a les 00.10 h.


Resum activitats 2014 (555kb)
Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021