Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
202120202019201820172017
2016
20152014201320122011201020092008200720062005
Assemblea general ordinària de socis 2016
Data
12 de Febrer de 2016
Lloc
Local del Centre
Hora
21:30 h
Assistents
34 socis

El president, en Pau Parés Fiat, obre la sessió agraint la presència dels assistents.

A continuació llegeix l’ordre del dia i comença a aprofundir en els temes a tractar.

1. Presentació de l’estat de comptes de l’any 2.015.

El tresorer, en Josep Geronès, aprofita per agrair l’etapa viscuda al centre com a tresorer i informa que no renova com a membre de la Junta.  A continuació presenta el balanç 2015 amb un saldo positiu final de 1.611,26 €.  S’adjunta el document.

S’ha de tenir en compte que, a aquest balanç, hi estan incloses dues subvencions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, la del 2014, que l’ingrés va arribar tard, i la del 2015. (Partida “Subvenció Ajuntament”: 3.400€)

Explica que, en comparació amb el balanç de l’any 2014, hi ha hagut menor romanent degut a les despeses extraordinàries en motiu de la celebració dels 40 anys del Centre (sopar especial, pastís, cantimplores dels 40 anys...). El balanç de les sortides ha resultat positiu havent un benefici de 314€. Els assistents pregunten sobre unes partides concretes que el tresorer respon:

        S’aprova el balanç 2015.


Balanç 2015
SALDO INICIAL 1/1/15 -……………………….. 3.153,59 €   INGRESSOS

SALDO INICIAL 1/1/15 -……………………….. 3.153,59 €

 

INGRESSOS

Quotes socis - 5.490,00 €

Cobrament llicències federatives - 23.827,64 €

Subvenció Ajuntament 3.400,00 €

Ajuts institucions - 801,74 €

Ingressos sortides - 10.000,63 €

Ingressos fira ratafia - 2.640,00 €

Cobrament rebuts impagats - 451,10 €

TOTAL INGRESSOS ……………………… 46.611,11 €

 

DESPESES

Pagament llicències federatives - 24.238,60 €

Quota federacio - 890,00 €

Assegurança Centre - 150,00 €

Despeses sortides - 9.686,63 €

Compra material muntanya i escalada 1.013,55 €

Compra llibres i revistes - 687,69 €

Manteniment equipament informàtic - 159,67 €

Despeses manteniment local 964,66 €

Despeses fira ratafia - 1.757,99 €

Material oficina 2.075,45 €

Despeses dia soci, conferències i Vegueria 3.409,54 €

Despeses correu - 229,08 €

Rebuts impagats - 643,10 €

Comissions bancàries - 1.011,89 €

Calendaris 549,00 €

Despeses formació 319,30 €

Despeses rocodrom 367,29 €

TOTAL DESPESES ………………….… 48.153,44 €

 

SALDO FINAL 31/12/15 ……… 1.611,26 €   

2. Presentació de propostes de despesa per l’any 2.016.

El President presenta el Pressupost previst pel 2016 amb un saldo inicial de 1.600€ i un final de 1.500€. S’adjunta. S’expliquen les despeses previstes que han estat proposades segons les necessitats actuals que s’ajusten als ingressos previstos.

S’aprova el pressupost pel 2016.


Pressupost any 2016
SALDO INICIAL 1/1/16 - 1.600,00 €   INGRESSOS : Quotes socis - 7.000,00 €

SALDO INICIAL 1/1/16 - 1.600,00 €

 

INGRESSOS :

Quotes socis - 7.000,00 €

Cobrament llicències federatives - 25.000,00 €

Subvenció Ajuntament Santa Coloma - 1.700,00 €

Ajuts institucions - 1.000,00 €

Ingressos varis - 12.300,00 €

Total ingressos - 47.000,00 €

 

PAGAMENTS :

Pagament llicències federatives - 25.000,00 €

Quota FEEC - 1.000,00 €

Assegurança Centre - 200,00 €

Despeses sortides - 8.000,00 €

Despeses formació socis - 1.000,00 €

Despeses administració i informàtica - 4.000,00 €

Despeses manteniment local social - 500,00 €

Compra material muntanya - 1.000,00 €

Compra llibres i revistes - 600,00 €

Secció senderisme - 800,00 €

Secció escalada i rocòdrom - 1.000,00 €

Secció espeleologia - 300,00 €

Despeses dia soci i conferències - 1.500,00 €

Despeses vàries - 1.200,00 €

Comissions bancàries - 1.000,00 €

Total pagaments - 47.100,00 €

 

SALDO FINAL 31/12/16 - 1.500,00 €

3. Presentació del resum d’activitats desenvolupades l’any 2.015.

La secretaria en funcions, la Núria Parés, presenta el resum d’activitats de l’any 2015.  S’adjunta.

S’agraeix la col·laboració dels socis en utilitzar l’intranet de la web i compartir les seves sortides. En total s’han penjat 99 sortides, 22 de les quals van estar organitzades pel centre.

Es destaca l’augment de participats a les sortides i l’èxit de les sortides del Camí de Sant Jaume i l’Objectiu La Pica d’Estats que han finalitzat tot dos aquest any.

S’anomenen també algun dels fets remarcables durant el 2015 com l’aument de socis arribant al número 500, la celebració dels 40 anys, l’aument de la presencia del centre a les xarxes socials,  la millora de la web i la futura millora de la biblioteca. Actualment hi ha 541 socis, dels quals 340 tenen llicència federativa.

S’aprova.

 

En finalitzar el resum de les activitats anuals es dóna pas a la presentació de la millora de la web del centre per part de la Montse Joanhuix. S’explica la importància de la presència del centre a les xarxes socials actualment amb 1.036 usuaris al facebook del centre i presencia al twiter i una bona posició de la web a la cerca del google. Es presenta el nou disseny de la web explicant als socis que està oberta a canvis, crítiques constructives per tal de trobar la millor eina de treball i promoció.  Sorgeixen diverses propostes i comentaris:


Resum d'activitat de l'any 2015
A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de 99 sortides. Per llocs de destí, les sortides fetes per membres del Centre, ressenyades a la pagina web, han

A la pagina web del Centre s’ha deixat constància de 99 sortides.

Per llocs de destí, les sortides fetes per membres del Centre, ressenyades a la pagina web, han

estat a :

 Alps: 1

 Catalunya interior: 14

 Collsacabra: 7

 Empordà: 6

 Europa: 1

 Garrotxa: 6

 Guilleries: 7

 Litoral: 1

 Montseny: 6

 Montserrat: 3

 Osona: 2

 Pirineu: 18

 Prelitoral: 2

 Prepirineu: 17

 Selva: 1

 Altres: 7

Aquestes sortides, per modalitat es classifiquen en:

 Senderisme: 71

 Alta muntanya: 17

 Escalada: 6

 Esquí de muntanya: 4

 Altres: 1 (kayak)

D’aquestes 99 sortides, han estat organitzades 22 pel Centre i 77 pel soci.

S’agraeix la informació que aporten els socis a les fitxes, amb molts de detalls, fotos i persones que participen a la activitat.

 

Detall de les activitats programades:

Per ordre cronològic, aquestes són les sortides organitzades pel Centre:

 Camí de Sant Jaume - 11a etapa (Diumenge 11 de gener de 2015) – 61 participants

 Camí de Sant Jaume - 12a etapa (Diumenge 15 de febrer de 2015) – 65 participants

 Camí de Sant Jaume - 1a etapa (variant B) (Diumenge 8 de març de 2015) – 58 participants

 Camí de Sant Jaume - 2a etapa (variant B) (Diumenge 19 d'abril de 2015) – 41 participants

 Camí de Sant Jaume - 13a etapa (Diumenge 10 de maig de 2015) – 41 participants

 Objectiu, la Pica d'Estats 15 - Puigsacalm (Diumenge 17 de maig de 2015) – 32 participants

 Camí de Sant Jaume - 14a etapa (Diumenge 14 de juny de 2015) – 26 participants

 Objectiu, la Pica d'Estats 15 - Les Agudes (Diumenge 21 de juny de 2015) – 48 participants

 Sortida Pirineu - Cap de la Gallina Pelada (Diumenge 28 de juny de 2015) – 40 participants

 Bauma del Teixidor, Bufadors i Salt del Mir (Diumenge 5 de juliol de 2015) – 38 participants

 Objectiu, la Pica d'Estats 15 - Quatre Batlles (Diumenge 19 de juliol de 2015) – 35

participants.

 Objectiu, la Pica d'Estats 15 - Gra de Fajol (Diumenge 23 d'agost de 2015) – 42 participants

 Camí de Sant Jaume - 15a etapa (Diumenge 20 de setembre de 2015) – 51 participants

 Objectiu, la Pica d'Estats 15 - Pica d'Estats (10, 11 i 12 d'octubre de 2015) – 31 participants

 Osor V.3 - Sant Gregori (Diumenge 18 d'octubre de 2015) – 9 participants

 Camí de Sant Jaume - 16a etapa (Diumenge 25 d'octubre de 2015) – 46 participants

 Camí de Sant Jaume - 17a etapa (Diumenge 15 de novembre de 2015) – 44 participants

 Camí de Sant Jaume - 18a etapa (Diumenge 13 de desembre de 2015) – 101 participants

 

A més d’aquestes sortides, el centre ha organitzat i/o col·laborat en altres esdeveniments de

rellevància:

 16a Caminada solidària de Mans Unides (Diumenge 26 d'abril de 2015) – 85 participants

 20a Ruta d'en Serrallonga - Memorial Francesc Pla (Dissabte i diumenge 30 i 31 de maig

de 2015) – 52 participants (30 dis + 25 sopar + 22 diu)

 20a Ruta de les Ermites (Diumenge 4 d'octubre de 2015) – 39 participants

 Sortida al Montseny - Ruta Vinyoli (Diumenge 22 de novembre de 2015) – 20 participants

 S’ha col·laborat en la 34a. Festa de la Ratafia, amb oferiment de ratafia L’Empordanesa i

venent el vas commemoratiu de la Festa, els dies 7 i 8 de novembre de 2015.

 El dia 23 d’octubre es va celebrar el Dia del Soci amb la participació de 128 socis i

simpatitzants. Es va fer un acte commemoratiu dels 40 anys del centre i un sopar especial 40

anys al local del Cercle Jove, cedit per l’ajuntament.

 S’han realitzat les següents conferències:

 Laos i Cambodja (Divendres 13 de març de 2015)

 Travessa àrtica de l'Illa Spitsbergen (Divendres 17 d'abril de 2015)

 Xerrada “Parlem de camins: de muntanya, històrics, públics (Div 8 de maig de 2015)

 El Camí Mossàrab (Diumenge 27 de setembre de 2015)

 Homicidi de postguerra: La mort de Xavier Rifà (Divendres 9 d'octubre de 2015)

 Expedició 2015 al Broad Peak (Karakorum, Pakistan) (Div 6 de novembre de 2015)

 S’ha participat a les reunions de la Vegueria de la Regió de Girona de la FEEC.

 

Objectius aconseguits durant el 2015:

S’ha arribat als 500 socis en alta, convertint-se en la segona entitat amb més socis de Santa

Coloma.

S’han celebrat els 40 anys de l’existència del Centre Excursionista Farners amb diferents actes i

notes de premsa, i s’ha donat un obsequi a tots els socis (la cantimplora dels 40 anys).

Ha augmentat el nombre de participants a les sortides organitzades pel centre, amb un

promig de 46 participants a cada sortida de senderisme o muntanya. (any 2014: 41)

Hem finalitzat amb molt èxit el Camí de Sant Jaume a Catalunya desprès de 20 etapes i 500

quilometres; i l’Objectiu la Pica d’Estats desprès de 10 sortides de muntanya, arribant finalment

al cim de la Pica d’Estats.

S’han dinamitzat les xarxes socials com el facebook i el twiter, augmentat la promoció de les

sortides i activitats del centre.

S’ha renovat la web del centre donant-la a conèixer aquest mes de febrer.

S’ha obert el local del centre tots els dimecres de 18 a 20 h i els divendres de 22 a 23:30h.

Pel que fa al material del Centre utilitzat, s’han registrat 275 préstecs a socis, i en referència a

la biblioteca s’han prestat un total de 64 llibres i mapes, a part de les consultes efectuades

directament en el local.

Durant l’any 2015 s’han donat d’alta 95 socis i 43 s’han donat de baixa. Cal afegir que durant el

mes de gener del 2016 s’han donat d’alta 34 socis més.

A data 12 de febrer tenim un total de 541 socis, dels quals 340 han demanat llicencia federativa.

4. Presentació de propostes d’activitats per l’any 2.016.

Es presenta el calendari previst de sortides i activitats d’aquest any a través d’un vídeo-resum elaborat per en Robert Roca.  Estan previstes sortides matinals de senderisme cada mes amb la realització de la ruta GR1 per etapes a partir de l’abril, dues sortides d’espeleologia i dues de la secció familiar. També estan previstes cinc ascensions a cims sota el nom de “Els cims del meu país” amb la pujada a la Punta Alta a l’agost. Entre d’altres propostes es preveu també realitzar les sortides anuals de la Caminada de Mans unides, la Ruta d’en Serrallonga i la Ruta de les Ermites. S’afegeixen també les activitats amb la proposta de 5 conferències, la participació anual a la Festa de la Ratafia i la realització del sopar del soci a l’octubre.

S’aprofita també per presentar el nou carnet de soci que s’ha elaborat amb material més durable i sense calendari per que pugui durar més anys i no haver de fer-los nous cada any. Es preveu cercar descomptes i altres beneficis vinculats a carnet de soci.

S’aprova.


Calendari d’activitats del Centre Excursionista Farners - 2016
10/01/16 – Sortida als Àngels 07/02/16 –Puig de les Cadiretes 12/02/16 – Assemblea general de socis 14/02/16 – Sortida al Castell de Sant Miqu

10/01/16 – Sortida als Àngels

07/02/16 –Puig de les Cadiretes

12/02/16 – Assemblea general de socis

14/02/16 – Sortida al Castell de Sant Miquel

 04/03/16 – Conferència – Rutes dels “Estels del sud” i “Cister”

06/03/16 – Sortida al Castell de Montsoriu

12/03/16 – Sortida amb raquetes

03/04/16 – Sot de Balà, Tavertet

10/04/16 – Camí GR1, 1a etapa

15/04/16 – Conferència – Presentació del llibre “El cor de les llavors”

01/05/16 – Caminada Mans Unides

08/05/16 – Camí GR1, 2a etapa

15/05/16 – Bellmunt (Els cims del meu país)

22/05/16 – Martinet (espeleo)

28 i 29/05/16 – Ruta d’en Serrallonga

04/06/16 – Coneixem la nostra Terra – L’Albera

05/06/16 – Sortida familiar: camí de ronda

12/06/16 – Camí GR1, 3a etapa

19/06/16 – Cabrera (Els cims del meu país)

03/07/16 – Sortida del Pirineu

17/07/16 – Matagalls (Els cims del meu país)

30/07/16 – Sortida via ferrada a les Baumes Corcades

06 i 07/08/16 – Punta Alta (Fem un 3.000!)

28/08/16 – Taga (Els cims del meu país)

04/09/16 – Camí GR1, 4a etapa

18/09/16 – Pedraforca (Els cims del meu país)

24/09/16 – Conferència – El Camí de Santiago

02/10/16 – Ruta de les ermites

07/10/16 – Conferència – Pendent definir

09/10/16 – Camí GR1, 5a etapa

23/10/16 – Cova Bora Tuna (espeleo)

/ 28/10/16 – Sopar del soci

30/10/16 – Coneixem la nostra Terra – Cadí profund

06/11/16 – Les Fonts d’Osor

/ 12 i 13/11/16 – Festa de la Ratafia

??/11/16 – Camí GR1, 6a etapa (pendent data)

04/12/16 – Sortida familiar: buscar el tió

??/12/16 – Camí GR1, 7a etapa (pendent data)

5. Torn obert de paraules.

El President enceta el torn de diversos temes a debatre i aprovar dins l’assemblea: 

5.1 – Préstec de material:

Degut a l’aument de socis hi ha hagut un augment en la cessió de material i segons l’època ens quedem justos d’algun dels materials. Actualment el préstec es de 14 dies, es proposa reduir-lo a 7 dies per augmentar la rotació del material.   S’aprova.

Es qüestiona si cal comprar més material, però es fa evident que només falta material concret en èpoques concretes; per exemple raquetes en setmanes de neu o en dies festius. Es proposa mantenir el material actual i si a finals d’any hi ha romanent adquirir material nou.  S’aprova.

5.2 – Curset d’escalada:

Fa uns mesos enrere va sorgir la demanda d’organitzar un curs d’escalada a través de la FEEC amb els socis que utilitzen el rocòdrom. Es pregunta a en Ricard Gironès, el vocal d’escalada i encarregat del rocòdrom, que opinen els usuaris del rocòdrom. Informa que hi ha 12 o 14 persones interessades però que no poder assumir el cost, com a màxim 50€ per persona.

El curs aproximadament puja uns 150€ per persona. Es proposa que el centre cobreixi el 50% del cost.

Sorgeixen diferents opinions sobre el tema i en veure que també hi ha la necessitat d’ampliar el rocòdrom, es decideix esperar a decidir a què es destina la partida de la secció d’escalada d’enguany.

5.3 – Millora de la biblioteca:

S’informa que en Pau Parés Fernández està reorganitzant els llibres i mapes de la biblioteca per ampliar els temes de cerca i que sigui més fàcil i pràctic cercar els llibres.

5.4 – Xarxa de senders:

S’explica els problemes actuals per finalitzar el projecte de la xarxa de senders degut als desacords de l’ajuntament amb alguns dels propietaris per on passen els senders. Un cop es resolgui el problema, es finalitzarà la senyalització dels senders i es podran promocionar les rutes a través de la pàgina web.

5.5 – Augment de socis:

S’informa que s’ha doblat el nombre de socis en deu anys i que hi ha hagut un augment exponencial l’últim any. El darrer mes i mig s’han donat d’alta 40 socis nous.

Fa anys es va aprovar que era necessària la figura d’una administrativa que obris el centre els dimecres i realitzés les tasques administratives com les altes i baixes dels socis, la sol·licitud de les llicències federatives i l’elaboració dels rebuts domiciliaris. Aleshores es va pactar un promig de 8 o 10 hores mensuals.

Els darrers mesos, degut a l’aument de socis s’ha incrementat molt la feina administrativa fins al extrem que els  últims dos mesos s’han necessitat més de 60 hores.

S’exposa el problema als socis i es pregunta sobre la idoneïtat de triar entre les següents solucions:

Sorgeixen algunes propostes per augmentar els ingressos del Centre per fer front a l’aument de tasques administratives i d’altres despeses. Es proposa que els socis hagin de pagar un cost pel lloguer del material, anular o baixar l’edat de les llicències infantils que paga gratuïtament el Centre als socis menors de 17 anys, pagar part del sopar del soci o augmentar la quota de soci.

Es recorda la importància dels beneficis de les sortides matinals i sobretot en la Festa de la Ratafia, en la que col·laboren molts pocs socis. S’evidencia la necessitat que més socis i la pròpia Junta col·labori en les tasques organitzatives.

Hi ha diverses opinions sobre aquest tema i finalment s’aprova:


6. Convocatòria d’eleccions per a la renovació de la Junta del Centre Excursionista Farners.

El President dóna per convocades les eleccions de la Junta Directiva del Centre Excursionista Farners i explica el calendari del procediment electoral:

El President informa que no te inconvenient per continuar i que proposarà una nova Junta excloent els membres de la Junta actual que no han vingut mai o els que ja no són actius. S’explica que els membres imprescindibles per formar la Junta són el President, el Secretari i el Tresorer; i que els càrrecs de secretari i tresorer actualment estan vacants. Pel que fa als vocals de les seccions es proposa la continuïtat de la majoria d’ells i es destaca l’aparició d’una nova secció de sortides familiars i una possible reobertura de la secció de BTT. També es proposa que els que organitzen les matinals de senderisme també estiguin presents a la Junta.

Es finalitza l’assemblea agraint l’assistència i la participació de tots els presents.

La reunió conclou  a les 00:05 h.


Balanç econòmic 2015 (105kb)
Pressupost 2016 (99kb)
Resum activitats 2015 (273kb)
Calendari activitats 2016 (537kb)
Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021