Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
20212020201920182017
2017
201620152014201320122011201020092008200720062005
Assemblea general ordinària de socis 2017
Data
10 de Febrer de 2017
Lloc
Local del Centre
Hora
21 hores
Assistents
33 socis

El president, en Pau Parés, obre la sessió agraint la presència dels assistents.

A continuació el secretari llegeix l’ordre del dia i es comença a aprofundir en els temes a tractar.

1. Presentació de l’estat de comptes de l’any 2016

La tresorera, Núria Parés presenta el balanç 2016 amb un saldo positiu final de 1.247,58 € a final de l’any.  S’adjunta el document. 

Per part de la Tresorera es comenten les partides d’ingressos i també les despeses i conclou que pràcticament s’igualen destacant un augment notable de les quotes de soci. 

 

S’aprova el balanç 2016.

2. Presentació de propostes de despesa per l’any 2017

El President presenta el Pressupost previst pel 2017 amb un saldo inicial de 1.250 € i un final de 1.450 €. S’adjunta el pressupost.

S’expliquen les despeses previstes que han estat proposades segons les necessitats actuals que s’ajusten als ingressos previstos.

S’aprova el pressupost pel 2017.

3. Presentació del resum d’activitats desenvolupades l’any 2016

Es presenta el resum d’activitats de l’any 2016.  S’adjunta.

S’agraeix la col·laboració dels socis en utilitzar la intranet del web i compartir les seves sortides. En total s’han penjat 106 sortides, 29 de les quals van estar organitzades pel centre i 77 pels socis.

Es destaca l’augment de participants en les sortides i l’èxit de les sortides de senderisme del GR1, al Santuari dels Àngels, al Castell de Montsoriu, la Caminada solidària de Mans Unides i la 21a Ruta d’en Serrallonga.

També s’han organitzat 6 sortides de la secció de muntanya, 2 de la secció d’espeleologia i 2 de la secció familiar.

S’ha fet 5 conferències, s’ha col·laborat amb la Festa de la Ratafia i s’ha celebrat el sopar del Dia del Soci amb la participació de 135 socis i simpatitzants.

S’anomenen també algun dels fets remarcables durant el 2016 com l’augment de socis que ha estat de 62 respecte a l’any anterior, l’augment de la presència del centre a les xarxes socials,  la millora de la web i la millora de la biblioteca. A 31 de desembre de 2016 teníem un total de 565 socis, dels quals 365 havien tramitat la llicència federativa per l’any 2016.

S’aprova.

4. Presentació de propostes d’activitats per l’any 2017

Es presenta el calendari previst de sortides i activitats d’aquest any. Estan previstes sortides matinals de senderisme cada mes amb la realització de la Ruta del Ter per etapes a partir del mes d’abril. La finalització de la ruta GR1 a Ripoll el proper dia 19 de febrer, dues sortides d’espeleologia i dues de la secció familiar. També estan previstes quatre ascensions a cims sota el nom de “Els cims del meu país” amb la pujada a l’Aneto al mes d’octubre. Entre altres propostes es preveu també realitzar les sortides anuals de la Caminada de Mans Unides, la Ruta d’en Serrallonga, la travessa del Pirineu, la Ruta de les 10 ermites, ... S’afegeixen també altres activitats com l’organització de 7 conferències, la participació anual a la Festa de la Ratafia i la realització del sopar del soci a l’octubre. Es preveu cercar descomptes i altres beneficis vinculats a carnet de soci.

 

S’aprova.

5. Aprovació dels nous Estatuts del Centre Excursionista Farners.

El Secretari Ignasi de Bolós comunica que el passat dia 22 de desembre del 2016 es va rebre un requeriment del Consell Català de l’Esport comunicant al Centre dos punts: el primer que s’havia d’enviar al Consell Català de l’Esport, les fotocòpies dels DNI de tots els membres de la Junta actual  del Centre que varen ser proclamats el passat dia 23 de març de 2016, i ja es va contestar aquest requeriment per carta de data 17-01-2017 acompanyant les fotocòpies interessades.

El segon punt del requeriment que ens va fer el Consell Català de l’Esport fa referència que el Centre havia de redactar uns Estatuts nous de conformitat a la legislació vigent, pel que es presenten els nous estatuts i es parla que són pràcticament iguals als anteriors amb alguna diferència en el redactat i contingut.

S’aproven els nous estatuts del Centre. 

6. Torn obert de paraules

El President enceta el torn de diversos temes a debatre i aprovar dins l’assemblea:

6.1 – Nou sistema de tramitació de llicències:

Ara amb aquest nou sistema de tramitació de les llicències s’eviten els impagats i ara ja s’han demanat i tramitat 300 llicències.

Pel que respecte a les llicències temporals s’han de tramitar en un termini de 48 hores després de la finalització de l’activitat.

6.2 – Xarxa senders locals.

El President informa que hi ha negociacions de l’Ajuntament amb els propietaris i espera poder tenir notícies aviat.

6.3 – Situació edifici de la seu del centre.

El President comunica que la rehabilitació de tot l’edifici, tant el teatre, el bar i el local del Centre està pendent d’un concurs d’idees i que l’aprovació del projecte es preveu cap a l’estiu. L’Ajuntament haurà de fer un pressupost i aconseguir el finançament, pel que pot passar temps. Es planteja que de moment, per part de la Junta, designar alguna partida del pressupost per posar alguna estufa per escalfar el local en aquests mesos d’hivern.

6.4 – Samarretes noves.

Aquest tema que està pendent des de fa temps, s’acorda que es tracti a través de les reunions de Junta per decidir si es fan i a quin fabricant o comercial s’escull per a fer-les.

6.5 – Temes legals i de protecció de dades.

El president informa, que en relació al tema de la protecció de dades i de la imatge, que el Centre es va donar d’alta a l'Agència de Protecció de Dades i ara hem contactat amb una empresa especialitzada per a mantenir actualitzats els nostres fitxers i les dades que apareixen a la nostra pàgina web, així com les dades dels socis que transferim a la Federació i a CaixaBank per a girar els rebuts de les quotes de soci.

6.6 – Tema assegurança responsabilitat civil.

S’informa que el Centre té una assegurança de responsabilitat civil tramitada per mediació del Consell Comarcal de la Selva, que està vigent fins al proper mes d’0ctubre, i s’ha rebut informació de la Federació d’una assegurança que indica que es pagaria la suma de 1,75 € per soci, i resulta molt més cara que l’assegurança vigent. Pel que s’autoritza al President a gestionar aquest tema i demanar si cal un aclariment sobre les cobertures i solvència de la pòlissa contractada i la que s’ofereix per la Federació.

També el president farà una consulta per tramitar si cal una segona pòlissa de responsabilitat civil dels membres de la Junta.

6.7 – Pel president es comunica que el Centre hauria de portar legalment un llibre d’actes i també un llibre de comptabilitat, si bé aquest últim es pot substituir per un llibre de caixa. Aquests llibres s’haurien de presentar en el Registre en un termini de 4 mesos, una vegada finalitzat l'exercici de cada any. Es faran consultes per a veure si estem obligats a fer aquests tràmits.

 

El vocal Josep Tarrés manifesta que el Centre fa bona feina pel nombre d’activitats que es fan.

El vocal Ricard Gironès comenta que hi ha la possibilitat de fer un curs de formació d'escalada al Rocòdrom i que val 150 € per persona. Es podria fer en un cap de setmana de 16 hores i la suma recaptada serviria per pagar al monitor que es desplaça des de la Vall de Boí. Manifesta que aquesta formació beneficiaria només a les persones que fessin el curs i que ell és partidari d’ampliar el rocòdrom perquè això beneficiaria a tots els escaladors del Centre.

Pel vocal Robert Roca es manifesta que actualment el termini del préstec de material és de 7 dies per augmentar la rotació del material.  

Es qüestiona si cal comprar més material, però es fa evident que només falta material concret en èpoques concretes; per exemple raquetes o grampons en setmanes amb molta neu. Es proposa mantenir el material actual.

 

Es finalitza l’assemblea agraint l’assistència i la participació de tots els presents.

La reunió conclou  a les 24 h.


Balanç econòmic 2016 (393kb)
Pressupost 2017 (178kb)
Resum activitats 2016 (548kb)
Calendari activitats 2017 (307kb)
Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021