Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
20212020
2019
201820172017201620152014201320122011201020092008200720062005
Assemblea general de socis 2019
Data
22 de Febrer de 2019
Lloc
Local del Centre
Hora
21 hores
Assistents
24 socis

El president Pau Parés, obre la sessió agraint la presència dels assistents.

A continuació el secretari Ignasi de Bolós llegeix l’ordre del dia, i seguidament el president Pau Parés comença a aprofundir en els temes a tractar.

1. Presentació de l’estat de comptes de l’any 2018.

S’excusa l’absència de la tresorera que no ha pogut assistir a l’assemblea. El president presenta el balanç 2018, que resulta d’un total de 44.691,70 € d’ingressos i 44.925,47€ de despeses, amb un saldo negatiu final de 233,77€, amb data 31/12/2018. S’adjunta el document.

Es comenten les partides d’ingressos i de despeses, i conclou que pràcticament s’igualen i que ha quedat el saldo final de 233,77€ negatiu, ja comentat.

També es fa menció sobre la subvenció de l’Ajuntament, que per aquest exercici es de 352,44€, degut a que l’Ajuntament considera que la nostra entitat es sense ànim de lucre i no pot tenir beneficis. Ens abonen només la indicada suma de 352,44€ resultant de restar el benefici teòric que constava a l’últim balanç econòmic presentat, als 2.000€ concedits.

Del balanç, les partides més importants d’ingressos i despeses, són les quotes de socis i les llicències federatives, i s’ha de tenir present que el Centre té gairebé 600 socis.

La subvenció de la FEEC es de 1.255,60€. L’assegurança del Rocòdrom es de 1.187,50€. I en relació a les samarretes, la ratafia i els gots, tant s’ha gastat, tant s’ha cobrat.

En relació a les sortides, es perden diners, que corresponen a despeses de les seccions corresponents.

Pels socis assistents es comenten els temes indicats. 

S’aprova el balanç 2018.

2. Presentació de propostes de despesa per l’any 2019.

El president presenta el pressupost previst pel 2019 que preveu uns ingressos de 41.000€, i uns pagaments de 41.000€.  S’adjunta pressupost.

S’expliquen les despeses previstes que han estat proposades segons les necessitats actuals que s’ajusten als ingressos previstos.

També es comenten les despeses d’administració i informàtica, el manteniment del local, de compra de llibres i revistes, les despeses previstes de les diverses seccions i pel sopar del dia del soci.

S’aprova el pressupost pel 2019.

3. Presentació del resum d’activitats desenvolupades l’any 2018.

Tant pel vocal Robert Roca com pel president Pau Parés es presenta el resum d’activitats de l’any 2018 que és àmpliament comentat pels socis presents. S’adjunta.

S’agraeix la col·laboració dels socis, en tots el sentits, tant a l’organització de les sortides, activitats, actes o esdeveniments com la Festa de la Ratafia, el Dia del Soci, les conferències, i les activitats de les diverses seccions del Centre.

S’han fet 73 sortides, de les quals han estat organitzades 31 pel Centre i 42 pel soci. A la festa del soci hi van participar 123 socis i simpatitzants. S’han realitzat 7 conferències.

S’ha aconseguit la col·laboració de noves empreses i botigues de Sta. Coloma i de la zona, oferint nous descomptes pels socis o bé ens han regalat productes per alegrar les sortides i el sopar del soci.

Pel que fa al material del Centre utilitzat, s’han registrat 457 préstecs a socis, destacant el material de neu, les tendes i els cascs. Cal recordar que el material d’escalada (cintes dissipadores i arnesos) va ser retirat i ja no es cedeix.

En referència a la biblioteca s’han prestat un total de 25 llibres i mapes, a part de les consultes efectuades directament en el local. 

Durant l’any 2018 es van donar d’alta 65 socis nous i 63 es van donar de baixa, així que un compensa l’altre; el número de socis es manté. Cal afegir que durant el mes de gener i febrer del 2019 s’han donat d’alta 16 socis més. El dia 31/12/18 teníem un total de 588 socis d’alta, dels quals 394 havien demanat la llicencia federativa per l’any 2018.

S’aprova la Memòria d’activitats 2018.

4. Presentació de propostes d’activitats per l’any 2019.

Pel vocal Robert Roca i el president Pau Parés, es presenta el calendari de proposta d’activitats pel present any 2019 tot indicant que es manté el nombre de sortides en relació a l’any 2018 i que representa que n’hi haurà dos cada mes.

Cal esmentar la trobada d’any nou a les Roques del Rei, ja celebrada el passat dia 13 de gener. També es faran 11 sortides del GR2 de La Jonquera a Aiguafreda, de les quals ja es va fer la primera sortida el dia 27 de gener passat de La Jonquera a Boadella.També es va fer el passat dia 10 de febrer la Ruta per les Baumes de Milany, organitzada per l’Antoni Tomàs.

Es farà una Raquetada pels Estanys de la Pera. Dos sortides d’espeleologia. Una sortida familiar en bicicleta i dos rutes familiars més. La XXIV Ruta d’en Serrallonga. Quatre  sortides dels “cims del meu país” a la Torreta del Cadí, al Pic d’Eina, a la Tossa Plana de Lles i el Tagamanent. Una ruta nocturna pel Parc Natural del Cap de Creus. La Ruta dels Segadors. Els “Racons secrets” al Parc nacional d’Ordesa/Monte Perdido. La ruta de les ermites 2019. Una ruta en BTT, una travessa per Montserrat i una ruta pel Montseny.

També s’assenyala el sopar del soci pel dia 18 d’octubre 2019.

Els socis mostren la seva conformitat a les propostes efectuades.

S’aprova el calendari.

5. Torn obert de paraules.

En Josep Tarrés proposa un agermanament amb un altre Centre de la mateixa antiguitat i característiques que el nostre.

Es parla de la ONG d’en Marc Boix i es recorda que ja ha tingut molta repercussió entre els socis del Centre, a través de les conferències que s’han fet, i l’informació que s’ha enviat als socis.

En José Expósito vocal de la Secció d’espeología, proposa una visita a les coves de Serinyà.

En  relació al Rocòdrom, el vocal Ricard Gironès proposa de mirar que l’Ajuntament col·labori.

 

Es finalitza l’assemblea agraint l’assistència i la participació de tots els presents.

La reunió conclou a les 23 h.


Acta de l'assemblea complerta amb annexos (564kb)
Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021