Usuari:
Contrasenya:
Assemblees del CEF
Estadístiques
2021202020192018201720172016201520142013201220112010
2009
2008200720062005
Assemblea del 2009
Data
6 de Març de 2009
Lloc
Local del Centre
Hora
22 hores
Assistents
19 socis

El president obre la sessió agraint l’assistència i presenta algun dels aspectes a tractar. Cedeix la paraula al Secretari i al Tresorer per tal que segueixin l’ordre del dia.

1. Presentació de l’estat de comptes de l’any 2008

El Tresorer presenta el full resum amb un saldo final de 532,23 €. S’adjunta.
Explica les despeses corresponents a les adquisicions de material de cada Secció.
Es comenta la necessitat d’actualitzar l’inventari que figuri a la web. Els responsables comenten que tenen la intenció de fer-ho aquest any. Pel que fa als moviments de material és porta un bon control, a mà.
S’insisteix amb la crida als socis per tal que les trameses d’informació siguin per via electrònica. El Secretari comenta que dels quasi 300 socis, que vol dir 220 adreces, ja en tenim unes 130 electròniques i per tant la tramesa de sobres ja és de menys de 100. S’ha d’insistir en reduir el volum de les trameses de cartes.
S’aprova per unanimitat.

Estat de comptes any 2008
SALDO INICIAL 1/1/08 - 838,71 euros INGRESSOS : Quotes socis - 4.438,00 Cobrament llicències federatives - 14.885,35&n

SALDO INICIAL 1/1/08 - 838,71 euros

INGRESSOS :

 • Quotes socis - 4.438,00
 • Cobrament llicències federatives - 14.885,35 
 • Subvenció ajuntament Sta.Coloma - 2.000,00 
 • Ajuts institucions - 1.064,60 
 • Ingressos sortides - 5.511,00 
 • Ingressos fira ratafia - 2.640,50 
 • Cobrament rebuts impagats - 471,00 
 • Venda bastons FEEC - 289,00 
 • Interessos compte caixa - 0,34

  Total ingressos - 31.299,79 euros

PAGAMENTS :

 • Pagament llicències federatives - 15.520,85
 • Quotes federacions - 693,00 
 • Assegurança Centre - 286,98 
 • Despeses sortides - 4.868,89 
 • Compra material excursionisme - 1.149,38 
 • Compra material escalada - 1.017,91 
 • Compra llibres i revistes - 1.056,11 
 • Compra llibres X.Junquera - 558,04 
 • Compra bastons FEEC - 629,00 
 • Despeses fira ratafia - 2.050,34 
 • Despeses manteniment pàgina web - 477,48 
 • Despeses dia soci i conferències - 910,52 
 • Despeses correu - 1.469,89 
 • Rebuts impagats - 676,40 
 • Comissions bancàries - 241,48

  Total pagaments - 31.606,27 euros

SALDO FINAL 31/12/08 - 532,23 euros


Santa Coloma de Farners, 31 de desembre de 2008

2. Presentació, per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes de despesa per l’any 2009

Es presenta el full resum amb una previsió de saldo final de 532,23 €. S’adjunta.
S’aprova el pressupost per unanimitat.

Pressupost any 2009
SALDO INICIAL 1/1/09 - 532,23 euros INGRESSOS : Quotes socis - 5.000,00 Cobrament llicències federatives - 16.000,00&n

SALDO INICIAL 1/1/09 - 532,23 euros

INGRESSOS :

 • Quotes socis - 5.000,00
 • Cobrament llicències federatives - 16.000,00 
 • Subvenció ajuntament Santa Coloma - 2.000,00 
 • Ingressos varis - 7.000,00

  Total ingressos - 30.000,00 euros

PAGAMENTS :

 • Pagament llicències federatives - 16.000,00
 • Quota FEEC - 500,00 
 • Quota FCE - 100,00 
 • Assegurança Centre - 300,00 
 • Compra material muntanyisme - 1.500,00 
 • Compra material escalada - 1.500,00 
 • Compra material espeleologia - 200,00 
 • Compra llibres i revistes - 1.000,00 
 • Despeses sortides - 5.000,00 
 • Despeses dia soci i conferències - 800,00 
 • Despeses manteniment GR 178 - 200,00 
 • Despeses reunions local social - 500,00 
 • Despeses manteniment pàgina web - 500,00 
 • Compra material informàtic - 500,00 
 • Despeses correu - 600,00 
 • Despeses vàries - 500,00 
 • Comissions bancàries - 300,00

  Total pagaments - 30.000,00 euros

SALDO FINAL 31/12/09 - 532,23 euros

 

Santa Coloma de Farners, 1 de gener de 2009

3. Presentació del resum d’activitats desenvolupades l’any 2008

S’adjunta en dos pàgines resum i un quadre on es segueix l’evolució quantitativa.
El secretari destaca el valor, per a la història del Centre, de les dades tipus estadístic, que s’hi reflecteixen.
També es destaca el bon ús que es fa de la pagina web, amb la següent evolució de visites:
27.01.08: 36.416
31.12.08: 223.000
El detall de les visites per seccions es pot consultar, amb el codi personal, a la pròpia web.
Es demana que un cop feta una sortida, es faci la ressenya a la web.

Resum d'activitats any 2008
A la pàgina web del Centre s’ha deixat constància de 82 sortides a la muntanya amb detalls de l’itinerari fet, amb fotos, amb temps emprats, amb les impressions viscudes i

A la pàgina web del Centre s’ha deixat constància de 82 sortides a la muntanya amb detalls de l’itinerari fet, amb fotos, amb temps emprats, amb les impressions viscudes i en alguns casos amb plànols dels recorreguts elaborats sobre el terreny.
Per tipus, les sortides de les que hi ha fitxa, han estat:

 • escalada 43
 • senderisme 14
 • alta muntanya 8
 • esqui de muntanya 5 
 • barranquisme 4
 • espeleologia 3 
 • ornitològiques 1
 • BTT 1
 • orientació 3

Les sortides fetes per membres del Centre i ressenyades a la pàgina web, han sigut a :

 • Guilleries 17
 • Garrotxa 2 
 • Montserrat 5
 • Alps 3 
 • Pirineus 11 
 • Prepirineus 8
 • Empordà 2
 • França 3
 • Itàlia 3
 • Espanya 1
 • Himàlaia
 • Altres Catalunya 16
 • La Selva 3

No es menciona el còmput d’assistents a les sortides per la manca d’informació del mateix a les fitxes. Es demana als socis que acabada la activitat, completin la informació, amb detalls de com ha anat l’activitat.

Pel que fa al material del Centre utilitzat, s’han registrat 67 fitxes de sortides, on distingim:

 • material d’escalada, espeleologia: 38
 • material per neu - gel /acampada/muntanyisme/ornitologia: 17 
 • llibres i revistes, mapes - guies: 12 havent quedat anotat l’ús de 211 estris, llibres i mapes.

- El Full informatiu és al número 25.
- S’edita, en format digital i per iniciativa, entre d’altres, d’un grup de socis, un Butlletí Naturalista de la Selva, la Garrotxa, el Gironès i el Maresme, que té l’origen en el full d’ornitologia, i que es tramet per correu electrònic als socis que ho demanen. S’ha editat el número 82, del 6è. any. La adreça electrònica és alfonsdg@gmail.com.
- S’han fet 18 activitats programades, distingint:
- Culturals: 5 conferències, projecció d’una pel·lícula i 1 presentació de llibre.
- Sortida d’ornitologia, 1
- Sortides de senderisme, 10
- Es va fer la XIIIa. Ruta d’en Serrallonga, els dies 31 de maig i 1 de juny. La ruta va fer el següent itinerari: Sta. Coloma, Coll de Roscall, el Padró, Osor, la Rovira, Font Picant, Sant Hilari. Es va fer, desprès del sopar de bandolers, una conferència a càrrec pel popular programador de radio Jordi Tardà.
Agraïm la col·laboració dels “Trabucaires d’en Serrallonga” en els actes.
- S’ha organitzat la XIIIa. Ruta de les Ermites, el dia 5 d’octubre, seguint part de l’itinerari que es preveu per a la línia d’Alta Tensió que ha d’arribar a Riudarenes, com a contribució a la conscienciació en contra d’aquest agressió material contra el nostre entorn natural;
- S’ha col·laborat en la sortida de l’agrupació Mans Unides, el dia 6 d’abril.
- S’ha col·laborat en la XXVIIa. Festa de la Ratafia, amb la mostra i degustació d’aigua de les fonts del poble i venent el vas commemoratiu de la Festa. També varem vendre samarretes del Centre i llibres relacionats amb la nostre activitat. Igualment es va proposar la degustació de ratafia “a la catalana”, amb porró i amb aigua de Caldes.
- El dia 26 d’octubre es va celebrar el Dia del Centre amb la participació d’unes 50 persones; Es va fer un sopar al local del Cercle Jove, cedit per l’ajuntament i es va projectar una pel·lícula de la darrera Ruta d’en Serrallonga.
- S’ha participat en les reunions de la Vegueria d’Entitats excursionistes de la Zona II.
- Quasi tots els divendres s’ha obert el Centre en l’horari establert.
- Finalment informem que dels 280 socis de finals de l’any 2007 i 188 federats, hem passat a 297 socis, dels quals, 201 federats. Hi ha hagut 37 altes i 20 baixes.

4. Presentació per part dels membres de la Junta i dels socis, de propostes d’activitats per l’any 2009

a. Nou GR Girona – Vic. S’hi treballa per tal que sigui reconegut per la Federació. Es una part de l’itinerari Girona – Montserrat.
b. Problemàtica del traçat de la línia de molta alta tensió. El Centre continuarà participant activament en les campanyes contra aquesta línia.
c. Secció d’escalada. Rocòdrom. S’ha aconseguit, de l’ajuntament, una renovació de preses. Es demanarà una ampliació. També s’ha ampliat l’horari d’ús. Podeu consultar-ho a la secció d’escalada de la web.
d. Web. Es comenta que a la web, a les diferents seccions, hi ha molta informació clarificadora d’activitats, que pot ser d’interès per conèixer aquestes. Es convida als socis a navegar per la web per conèixer-la i valorar les aportacions que hi fan diferents socis, als que s’agraeix la tasca que fan.
e. Wifi al PC del Centre. S’ha demanat a l’ajuntament la connexió amb el local del Cercle Jove.
f. Astronomia. Coincidint amb l’any de l’astronomia es comenta la conveniència de fomentar el coneixement d’aquesta branca de la Ciència. Es farà una crida per si algún soci s’ofereix per guiar una sortida nocturna.
g. GR Serrallonga. El president comenta que l’historiador Miquel Borrell ha fet un recull de la figura d’en Serrallonga i que cal completar la topoguia del GR per poder editar-la. Aquest any s’ha de completar.
h. Ruta general Moragues. Es proposa obrir una nova ruta, amb aquell nom, i amb origen Sant Hilari i amb coordinació amb el Centre Forces, Forts i Ferms de Sant Hilari. Amb dues finalitats, el coneixement d’un territori interessant i la valoració de la figura històrica d’un defensor del País, als fets de 1714. Es programarà una conferència sobre aquest heroi nacional.
i. Curs 1ers. auxilis a la muntanya. Donat l’interès de varis socis per aquest tema, es plantejarà a la Federació la organització d’un curs específic.
j. Sortida als Alps, a l’estiu. Es comenta que en Josep Maria Solà s’ha ofert per organitzar, al juliol, una sortida de senderisme als Alps. El grup de 6-7 persones. S’informarà mes endavant, en detall.

5. Torn obert de paraules

Es comenta, per part del president, la campanya de neteja de la riera que organitza l’ajuntament, convidant a participar-hi.
També es comenta el potencial del tauló d’anuncis de la web del Centre, per temes molt diversos.
S’estableix un animat col·loqui sobre diferents aspectes de l’activitat del Centre.


Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021