Usuari:
Contrasenya:
Biblioteca del CEF biblioteca

El Centre disposa de llibres a disposició de tots els socis. Aquests tenen el dret de gaudir del préstec d’aquests llibres, d’acord amb la normativa aprovada i sense cap cost econòmic.

Els llibres es podran retirar i tornar al local del Centre, els dimecres de 18 a 20 h i els divendres de 22 a 23.30 h.

Normativa de prèstec de llibres

  1. Podran gaudir del préstec de llibres tots els socis que estiguin al corrent del pagament de la quota.
  2. El termini de préstec del llibres serà de 14 dies naturals, a comptar des del moment de la seva retirada.
  3. Els llibres es podran retirar i tornar al local del Centre, els dimecres de 18 a 20 h i els divendres de 22 a 23.30 h.
  4. Els llibres retornats amb desperfectes degut a un mal us, es cobrarà el cost de reparació o en cas necessari el de substitució d'aquest llibre.
  5. Incompliments: En el cas de no retornar el llibre dintre dels 14 dies reglamentaris, sense justificació, el soci infractor no podrà retirar llibres en els següents tres mesos. En els casos de reincidència del punt anterior o de retornar el llibre totalment destrossat o inservible sense causa justificativa o de no retornar el llibre, es consideraran com a faltes molt greus i és prohibirà de manera definitiva el préstec de llibres a aquest soci.

La biblioteca del centre està formada per 1118 llibres. Podeu veure el llistat cercant per temàtica, títol, autor o editorial:

Text a cercar:
Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021