Usuari:
Contrasenya:
Material del CEF
Material Robert
Robert Roca
telèfon627205965

El Centre disposa de material, per a practicar les diferents modalitats d’esports de muntanya, a disposició de tots els socis. Aquests tenen el dret de gaudir del préstec d’aquest material, d’acord amb la normativa aprovada i sense cap cost econòmic.

El material es podrà retirar i tornar al local del Centre, els dimecres de 18 a 20h o si teniu problemes per venir en aquests horaris, truqueu a en Robert Roca al 627205965 i en cas de sortir la bústia de veu, deixeu-li un missatge amb el vostre nom i telèfon.

El material de que disposem es el següent :

Normativa de préstec de material
  1. El prèstec de material és un servei exclusiu pels socis del Centre Excursionista Farners. Podran gaudir d'aquest servei tots els socis que estiguin al corrent del pagament de la quota.
  2. El termini de préstec del material serà de 7 dies naturals, a comptar des del moment de la seva retirada, excepte en els casos de sortides o expedicions de més llarga durada, les quals caldrà notificar degudament.
  3. El material es podrà retirar i tornar al local del Centre, els dimecres de 18 a 20h. En cas de tenir problemes per a venir en aquests horaris, truqueu a en Robert Roca al 627205965 i us poseu d'acord amb ell en el dia i hora adient.
  4. En el cas de sortides organitzades pel Centre i amb l’aval del vocal de la secció corresponent, podran gaudir del préstec de material persones que comencin a practicar l’activitat i que no siguin socis. En aquest cas, els vocals seran responsables del material que es retiri per a les sortides de la seva secció. Aquestes sortides tindran prioritat sobre el préstec per a sortides particulars.
  5. Pel material retornat amb desperfectes degut a un mal us, es cobrarà el cost de reparació o en cas necessari el de substitució de aquest material. En cas de discrepàncies amb l’usuari, la decisió serà dels vocals responsables de material.
  6. Incumpliments: En el cas de no retornar el material dintre dels 7 dies reglamentaris, sense justificació, el soci infractor no podrà retirar material en els següents tres mesos. En els casos de reincidència del punt anterior o de retornar el material totalment destrossat o inservible sense causa justificativa o de no retornar el material, es consideraran com a faltes greus i és prohibirà el préstec de material a aquest soci.
  7. El Centre Excursionista Farners no es farà responsable dels accidents que es puguin produir amb l'ús del material. La utilització dels serveis de material implica l'acceptació d'aquesta normativa. El responsable de material té l'obligació de fer complir aquesta normativa.
  8. El Centre Excursionista Farners es reserva el dret de no lliurar material als socis que no disposin de la tarjeta federativa corresponent a la practica per la cual te la llicència demanada.
  9. Cada soci podrà fer un d'un o dos prestecs per persona i no es podrà fer us per persones externes del Centre Excursionista Farners.

Aquesta normativa ha estat aprovada per la junta directiva del CEF d’acord amb el mandat i la resolució presa a l’assemblea general de socis del març del 2010.

ARVA
Bastons de neu
Bloquejador de peu
Bloquejador de pit
Bosses de carbó vegetal
Caballet
Cadira blanca
Cadireta nadò
Cafetera
Cargol escalada
Casc escalada
Casc espeleo
Cinta exprés
Esteps per a escalada
Fogó
Frontal espeleo
GPS
Graelles
Grampons
Mosquetó amb seguretat
Mosquetó espeleo
Paella
Pala neu plegable
Piolet neu
Piolet tècnic escalada gel
Politja espeleo
Porrons
Puny bloquejador escalada
Puny bloquejador espeleo
Rapelador per a espeleo
Raquetes de neu
Taladre escalada
Taula
Telescopi terrestre
Tendes
Termo
Transceptor radio
Vuit escalada
Llicència federativaGaleria fotogràficaRocòdrom del CEF
Agraïments Metomuntanya Descomptes Incendis

Ens trobaràs a:

homeC/Malva, 53 17430 Santa Coloma de Farners
horariDimecres de 18h a 20h i divendres de 22h a 23:30h
mailcentre@cefarners.catWikiloc
santa Coloma Farners FEEC
copyrightCentre Excursionista Farners 2021